Ordna ett möte

Det finns många bra skäl att bjuda in till ett möte – för att lära känna varandra, påverka ett beslut eller starta gemensamma projekt. Ett möte är alltid en bra startpunkt.

Vad ska mötet handla om?

Varför vill du ha mötet? Vad ska ni prata om? Ju mer du vet om vad mötet ska handla om, desto lättare är det att bjuda in. Och desto mer intressant blir det för folk att komma.

Fixa en lokal

En möteslokal kan ha många skepnader. Det går bra att sitta på gården på sommaren eller hemma runt köksbordet. Ofta är det mysigt när det är lite trångt. Ofta finns det lokaler att låna i bostadsområdet från Hyresgästföreningen, bostadsbolaget eller andra föreningar.

Bestäm en tid

Välj en tid som passar dem du ska bjuda in. Kväll eller dag? Vardag eller helg? Det beror på vilka som ska kunna komma. Ha gärna både en starttid och en sluttid.

Experter och inspiratörer

Om du vill kan du bjuda in någon expert eller inspiratör som kan berätta om sina erfarenheter och sprida kunskap. Men det är absolut inget måste. Hyresgästföreningen kan ha tips på personer att bjuda in.

Bjud in på flera sätt

Skriv en inbjudan där det tydligt framgår tid, plats och vad mötet handlar om (och om det finns fika förstås). Ju fler sätt att bjuda in på, desto bättre. Till exempel kan du lägga lappar i brevlådor, sätt upp i trappor och hissar eller skapa ett facebook-event. Prata också med dem du känner.

Fika?

Fika är gott och trevligt. Det måste inte vara kaffe. Bananer, glasspinnar, godisskål eller mackor att fixa själv går lika bra. Men orkar du inte fixa fika så går det förstås bra ändå.

På plats – hälsa alla välkomna

När mötet börjar, hälsa på alla när de kommer in genom dörren. Att alla blir sedda och välkomnade är det viktigaste på hela mötet. Det sätter stämningen. När alla är på plats – hälsa välkomna och berätta vad mötet ska handla om.

Presentationsrunda

Börja gärna med en presentationsrunda. Be alla att säga sitt namn och gärna något mer – kanske var de bor eller varför de kommit till mötet. Om det är fler än 20 deltagare kan alla presentera sig för dem de sitter närmast.

Se till att alla kommer till tals

Det finns många sätt att se till att alla kommer till tals. Ett sätt är att var och en får prata i den ordning de sitter, sitt i smågrupper och prata eller skriv lappar som du samlar in och sätter upp. Ju fler som deltar i diskussionen, desto mer engagemang och desto bättre idéer.

Sammanfatta och bestäm nästa steg

Avsluta mötet med att sammanfatta vad ni tillsammans kommit fram till, och vad som blir nästa steg. Det kan till exempel vara att utse några som jobbar vidare, att ha ett nytt möte om en månad, att starta en facebook-grupp för bostadsområdet eller att ta kontakt med Hyresgästföreningens experter.

Det finns många sätt att få inflytande i sitt bostadsområde, engagera dig i de frågor som intresserar dig.

 

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.