Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Fågelholk i ett träd
Nathan Dumalao/Unsplash

En istapp föll från hustaket och träffade nästan mig. Vilket ansvar har hyresvärden?

När vintern kommer ser de flesta hyresvärdar till att röja bort snö och istappar från taket. Trots det kan det hända olyckor, antingen för att nya istappar har bildats eller för att något missades under röjningen. Vad gäller i sådana situationer?

Hyresvärdens ansvar vid snö och is

Hyresvärden är skyldig att se till att snö röjs undan och att istappar som riskerar att falla ner tas bort. 
 
Om du hade blivit träffad och skadad av istappen, kan värden bli skadeståndsskyldig. Det som avgör är om hyresvärden bedöms ha agerat vårdslöst. Med det menas att de inte har skött snö- och isröjningen på ett acceptabelt sätt. 

Om du begär skadestånd och hyresvärden inte går med på det, kan frågan avgöras av tingsrätten. Om du har skadats och vill ha ersättning från din hyresvärd kan du vända dig till oss på Hyresgästföreningen.  

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.