Gör ditt bostadsområde tryggare

Många hyresgäster är nöjda med sin boendemiljö men ibland finns det saker som kan bli ännu bättre för att alla i området ska känna sig trygga och säkra. Du kan göra ditt bostadsområde ännu tryggare.

Inventera

Börja med att ta ett samlat grepp och gör en egen inventering! Innan du ringer till bostadsföretaget – gå runt i husen och området. Skriv ner allt som borde förbättras och sammanställ alla synpunkter. Här är några tips på saker du kan ta upp i din lista.

Alla ska känna igen sig

En del av tryggheten handlar om att alla ska känna igen sig. Inte minst hitta i sitt eget område. 

 • Alla gatuadresser och trappuppgångar ska vara tydligt märkta med namn och nummer.
 • Namn på alla som bor i huset ska finnas väl synligt och vara uppdaterat.
 • Kontaktuppgifter till fastighetsvärden ska finnas i alla trappuppgångar. Ta inte för givet att alla hittar eller känner varandra. 

Alla ska kunna se

När hösten kommer så kan delar av området kännas väldigt mörka. Det finns enkla knep för att lösa detta.

 • Ha god gatubelysning i hela området. Parkeringsplatsen ska vara särskilt väl upplyst.
 • Trimma stora buskar.
 • Undvik att plantera stora buskage intill husen.
 • Vid entréer, i trapphus, källarutrymmen och hissar – överallt ska det finnas bra lampor.  Tvättstugan likaså. Den bör även vara inredd i ljusa färger.
 • En cykelparkering ska vara synlig från lägenheterna.

Alla dörrar ska kunna låsas

När du gör din inventering – lägg lite extra tid på att kika på låsen. I princip ska alla dörrar i husen kunna låsas för att skapa en trygg boendemiljö. Dessutom ska alla lås vara godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

 • Alla gemensamma dörrar ska ha lås och vara förstärkta med brytskydd.
 • Portarna ska vara låsta om kvällar och nätter.
 • Även tomma utrymmen ska låsas. Till exempel ett tomt förråd eller en källare.
 • Alla lägenheter ska ha SSF-godkända lås (de flesta nybyggda lägenheterna har det). 

Allt ska vara helt

Ett bostadsområde där allt är helt och fräscht skapar både en tryggare och säkrare boendemiljö. Underhållet i området betyder mycket för tryggheten. Om alla känner ansvar blir hela området en säkrare plats.

 • Är lekplatsen okej – fungerar alla redskap? En gunga som hänger löst vill ingen använda.
 • Finns det risk att någon kan skada sig på olika sätt i området, exempelvis rostiga skruvar som sticker upp på bänkar?
 • Har det varit skadegörelse? Anmäl det till hyresvärden - det ska lagas snarast.

Grannsamverkan och nattvandring

Ett bra sätt att öka tryggheten ytterligare är att starta grannsamverkan eller nattvandra i området. Kontakta Polisen eller Hyresgästföreningen för att komma igång.