Få inflytande i ditt kvarter

Ordna en träff med grannarna, fixa ett möte med bostadsbolaget eller bilda en förening. Det finns mycket du kan göra för att påverka ditt bostadsområde tillsammans med andra.

Vem bestämmer vad?

För att kunna påverka gäller det att man vet vem man ska prata med. Bostadsbolaget äger husen, gårdarna och ofta marken runt husen. Kommunen beslutar om stadsplanering, samhällsservice och infrastruktur. Staten bestämmer villkoren för bostadspolitiken. Här kan du påverka politiker eller lära dig mer om bostadspolitik. 

Hyresgästföreningen i ditt bostadsområde

Det finns ungefär 1 500 lokala hyresgästföreningar i olika bostadsområden – och i ännu fler områden finns det husombud eller arbetsgrupper. Den lokala hyresgästföreningen har en styrelse som väljs av medlemmarna en gång om året. Kontakta oss för att få veta om vi har verksamhet i ditt bostadsområde.

Boinflytande

I många bostadsföretag finns ett aktivt arbete med boinflytande. Genom boinflytandet kan du som hyresgäst påverka din boendemiljö, bostadsföretagets prioriteringar, upprustningar och liknande. Det är väldigt olika hur boinflytandet är organiserat. Ofta finns samrådsgrupper eller kommittéer där hyresgäster och bostadbolag träffas. Kontakta oss för att få veta hur det funkar i ditt bostadsområde.

Ordna ett möte

Saknar du någon aktivitet där du bor? Då kan du själv starta det. Ett bra första steg är att bjuda in grannarna till ett möte. Ta kontakt med Hyresgästföreningen så hjälper vi dig. Eller läs vår guide om hur du ordnar ett möte.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.