Varför är kontrakt viktigt?

När du ska hyra en lägenhet är det några saker som är viktiga att tänka på. Många av dem fastställs i hyreskontraktet.

Du har rätt att få ett skriftligt avtal om du begär det. Kontakta din värd och begär att få ett skriftligt avtal. Visserligen gäller även ett muntligt avtal, som ger dig samma besittningsskydd som ett skriftligt. Men skulle det bli en diskussion om vad som är överenskommet är det säkrast att ha ett skriftligt avtal - annars står ord mot ord. Om värden nekar dig ett skriftligt avtal kan du antingen stämma värden i tingsrätten eller be hyresnämnden att medla i tvisten.

I ditt kontrakt kan du se dina hyresvillkor. Du kan alltid begära ändring av hyresvillkoren. Om hyresvärden inte går med på någon ändring så kan du ansöka om ändring hos hyresnämnden.

Läs noga igenom hyreskontraktet innan du undertecknar det. Och se till att kontraktet överensstämmer med vad du och din hyresvärd kommit överens om.

I hyreskontraktet bör följande uppgifter finnas med:

 • Hyresvärd
 • Hyresgäst/ hyresgäster
 • Lägenhetens adress
 • Lägenhetens typ (antal rum, yta m.m.)
 • Hyrestid och uppsägningstid
 • Hyresbelopp
 • Vad som ingår i hyran, till exempel uppvärmning

Var uppmärksam på detta:

 • Se till att det finns förhandlingsklausul (det vill säga om hyran förhandlas kollektivt).
 • Vilka utrymmen har du tillgång till utöver lägenheten (exempelvis vind och källare)?
 • Har den tidigare hyresgästen gjort eventuella tillval av extrautrustning eller liknande som du blir bunden av?
 • Allmänna villkor och särskilda bestämmelser (brukar vanligtvis stå på kontraktets baksida). Ibland förekommer det att det står bestämmelser där som faktiskt inte gäller. Till exempel att man inte får ha inneboende utan hyresvärdens tillstånd

Hyreslagen till din fördel

De flesta av hyreslagens bestämmelser är tvingande till hyresgästens - din - fördel. Det innebär att om ditt hyreskontrakt innehåller ett villkor som är sämre för dig som hyresgäst än hyreslagens bestämmelser, så gäller det som är mest förmånligt för hyresgästen.