Uppsägning

Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt finns det några viktiga saker att tänka på.

Skriftlig uppsägning

Uppsägningen ska göras skriftligt. Du kan säga upp ditt kontrakt muntligt om hyresvärden sedan bekräftar uppsägningen skriftligen, men vi rekommenderar alltid skriftlig uppsägning.

Tidpunkten

Se till att du säger upp ditt hyreskontrakt i god tid, senast innan den sista i månaden. Har du en uppsägningstid på tre månader, vilket är det vanligaste, måste du säga upp ditt kontrakt senast vid månadsskiftet tre månader i förväg. Vill du till exempel flytta från din lägenhet 1 maj måste du säga upp avtalet senast 31 januari. Uppsägningen bör skickas till hyresvärden i ett rekommenderat brev. Skickar du uppsägningen i ett rekommenderat brev har uppsägningen gjorts den dag som poststämpeln visar. Det gäller även om hyresvärden inte löser ut det rekommenderade brevet. Om du inte skickar rekommenderat brev gäller den dag som hyresvärden bekräftat att han tog emot uppsägningen. Skickas uppsägningen på annat sätt och hyresvärden inte bekräftar din uppsägning är det inte säkert att uppsägningen gäller.

Uppsägningens innehåll

Uppsägningen ska innehålla uppgifter om vem uppsägningen är riktad till (hyresvärden), vilken lägenhet som sägs upp (lägenhetsnummer och adress), och vem som gör uppsägningen (det vill säga hyresgästen som står på kontraktet). Uppsägningen ska undertecknas av kontraktsinnehavaren eller kontraktsinnehavarna.

Avtal om kortare uppsägningstid

Du och din hyresvärd kan ha kommit överens om kortare eller längre uppsägningstid än tre månader i hyresavtalet. Skulle ni ha avtalat om kortare uppsägningstid så är det den tiden som gäller för dig när du vill säga upp ditt hyreskontrakt. Om hyresvärden säger upp hyresavtalet har du ändå rätt till tre månaders uppsägningstid. Har ni avtalat om längre uppsägningstid kan du som hyresgäst ändå alltid säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden säger upp gäller den längre tiden.

När ska lägenheten lämnas?

När hyrestiden har gått ut ska du lämna lägenheten senast följande dag. Senast klockan 12.00 den första dagen i månaden så ska lägenheten vara tillgänglig för den som ska flytta in efter dig. Infaller den dag då lägenheten ska lämnas på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton, får det istället ske nästa vardag senast klockan 12.00. Detta gäller inte om du har avtalat något annat med din hyresvärd eller hyresgästen som ska flytta in efter dig.