Sveriges Rikes lagbok
Hyresgästföreningen

Hyresnämnden

Om du hamnar i en tvist med din hyresvärd, och ni inte själva kan lösa själva tvisten, kan frågan tas upp i hyresnämnden. Hyresnämnden påminner om en domstol och de prövar hyres- och boendefrågor men kan även medla och vara skiljenämnd i hyrestvister. Det finns åtta hyresnämnder i Sverige och varje år inkommer det mellan 25 000 till 30 000 ärenden till dessa.

Har du hamnat i en tvist med din hyresvärd?

Vi på Hyresgästföreningen hjälper gärna dig som medlem med hyresjuridisk rådgivning och kan företräda och stötta dig i Hyresnämnden om det skulle behövas.

Vad gör hyresnämnden?

Hyresnämnden har framförallt som uppgift att pröva hyres- och bostadsrättstvister i sina respektive regioner. Nämnden består av en ordförande som är jurist, och två intresseledamöter. En av ledamöterna har tidigare varit hyresgäst och den andra ledamoten har erfarenhet av att förvalta hyreshus. På så vis är båda parter representerade.

Det är gratis att ta upp sitt mål i Hyresnämnden. Dock får du själv betala för dina egna kostnader i samband med tvisten, oavsett om du vinner eller förlorar. Detta kan vara kostnader för ombud eller för förlorad arbetsförtjänst under tiden som du är med i förhandlingar.

Så går det till i hyresnämnden

När du eller din hyresvärd skickar in en ansökan till Hyresnämnden granskas den och en kopia av ansökan skickas till motparten. Det ligger på ditt eget ansvar att skicka in all information som behövs för att Hyresnämnden ska kunna ta ett beslut då de inte gör några egna utredningar eller undersökningar. Hyresnämnden börjar sedan med att försöka få dig och din hyresvärd att förhandla och komma överens. Gör ni detta kallas det för att ni förlikas och Hyresnämnden kan stadfästa förlikningen så att den gäller som en dom.

Skulle du och hyresvärden däremot inte komma överens blir ni båda kallade till ett sammanträde inför Hyresnämnden. I kallelsen står det om du måste vara med själv eller kan skicka ett ombud såsom oss på Hyresgästföreningen. Sammanträdet börjar med att ordföranden inleder mötet och både du och din hyresvärd får berätta mer om fallet. Efter detta får eventuella vittnen svara på frågor och sedan kan Hyresnämnden ha en besiktning. Då åker du (eller ditt ombud), din hyresvärd och nämnden till din lägenhet där den besiktigas. Till sist får du och din motpart chansen att säga något avslutande och ordföranden avslutar sedan sammanträdet. Beslutet kan meddelas direkt efter mötet men det kan även meddelas senare.

Vanliga ärenden i hyresnämnden

Hyresnämnden tar emot mängder av ansökningar varje år men det är några ärenden som är vanligare än andra. Här kommer några exempel:

●     Samtycke vid andrahandsuthyrning. Vill du hyra ut sin hyresrätt i andrahand behöver du få tillstånd från din hyresvärd. Om hyresvärden inte samtycker kan du vända dig till Hyresnämnden.

●     Avstående av besittningsskydd. En hyresgäst besittningsskydd kan avtalas bort men för att detta ska gälla behövs ibland Hyresnämndens godkännande.

●     Skälig hyra. I de fall där en hyresrätt hyrs ut till oskäligt högt pris kan du som hyresgäst pröva fallet i Hyresnämnden och få hyran sänkt.

Hyresgästföreningen kan företräda dig i hyresnämnden

Vi på Hyresgästföreningen kan hjälpa medlemmar som råkat hamna i tvist med sina hyresvärdar. Hos oss kan du få svar på alla dina frågor som rör boende i hyresrätt, du kan få hyresjuridisk rådgivning och vi kan företräda dig i hyresnämnden om tvisten uppstått under medlemsskapet. Tillsammans kämpar vi för ett samhälle med trygga boenden och gemenskap i bostadsområdena.

Få mer information

Som medlem i Hyresgästföreningen är du alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information.