Kan värden kräva att någon går i borgen för mig? Kan den personen i så fall kräva att borgen blir tidsbegränsad?

Ja, värden kan kräva att någon går i borgen för dig om du själv inte har tillräcklig ekonomi för att klara hyran när du tecknar kontraktet.

Ibland tidsbegränsar man en borgensförbindelse för ett hyresavtal till två år, men det är värden som sätter villkoren för det. Däremot har borgensmannen själv rätt att säga upp sitt åtagande med nio månaders uppsägningstid. Det går dock inte att göra förrän efter två år. Kontakta värden och fråga vilka krav som ställs på den som går i borgen i just ditt fall. 

Hittade du inte vad du sökte?