Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bilden visar husfasad
David Wright/Unsplash

Vad gäller vid lägenhetsbyte?

Lägenhetsbyte är när du byter hyresrätt med en annan hyresgäst. I hyreslagen kallar man det för en form av överlåtelse. För att få byta bostad med en annan hyresgäst krävs hyresvärdarnas godkännande, eller hyresnämndens tillstånd. Den 1 oktober 2019 skärptes reglerna för när du kan byta din hyresrätt och vad som händer om du betalar eller tar emot betalning i samband med bytet.

Frågor och svar

Kan jag byta min hyresrätt mot en bostadsrätt?

Fram till sista september 2019 har det funnits en teoretisk möjlighet till detta. Efter 1 oktober 2019 finns ingen möjlighet att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller annat ägt boende.

Kan jag byta min bostad trots att jag bott här endast i ett halvår?

Efter den sista september 2019 krävs synnerliga skäl för att få byta bostad om du bott kortare tid än ett år. Synnerliga skäl kan var att en hyresgäst på grund något oväntat, exempelvis dödsfall i familjen, har ett mycket stort behov av att omgående få en mindre lägenhet eller att flytta till en annan ort. Ett annat exempel kan vara att hyresgästen förlorat jobbet och inte har ekonomisk möjlighet att betala hyran för sitt nuvarande boende.

Hyresvärden påstår att jag fått pengar för att byta min bostad, det stämmer inte. Kan de neka mig att byta bostad?

Ett byte kan nekas om det finns anledning att anta att otillåten ersättning förekommit med bytet. Din hyresvärd har bevisbördan för att du faktiskt fått otillåten ersättning men det räcker att det finns goda grunder att misstänka att ersättning förekommit. Det kan till exempelvis vara om den bostad du vill byta med använts för lägenhetsbyten flera gånger tidigare. Eller om någon av bytesparterna nyligen köpt en bostadsrätt eller villa, och de inte verkar planera för att bo i lägenheten som de vill byta.

Jag betalade en person för att få byta lägenhet med dem. Har jag gjort något fel?

Din hyresrätt förverkas om du som hyresgäst lämnar, eller tar emot, särskild ersättning för överlåtelse av lägenheten. Särskild ersättning rör betalning som går utöver den överenskomna hyran inklusive kostnad för el, fiber och liknande påslag.

Vid ett byte där ersättning betalats ut från en part till den andra, förverkas båda hyresrätterna.

Det finns inget krav på att hyresvärden skickar ut en rättelseanmaning, alltså en varning, och det spelar ingen roll om du kan visa en giltig ursäkt.

Hyresvärden måste säga upp avtalet inom sex månader från det att de upptäckte att otillåten betalning skett. Dock senast fem år efter att den särskilda ersättningen lämnades eller togs emot.

Min vän bytte sin lägenhet med en annan hyresgäst utan att få hyresvärdarnas godkännande. Vad kan hända?

Det är inte tillåtet att överlåta eller byta sin hyresrätt utan tillstånd. Din vän och bytesparten riskerar att bli av med sina bostäder när detta upptäcks. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du bland annat få juridisk rådgivning om vad som gäller vid lägenhetsbyte. Bli medlem redan idag!