Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

moder justitia
Pexels, Tingey Injury Law Firm

Att köpa ett hyreskontrakt är brottsligt

Sedan tidigare har det varit brottsligt att ta emot ersättning för att hyra ut, överlåta eller förmedla en hyresrätt. Efter den sista september 2019 är det även brottsligt att köpa en hyresrätt. Det som i folkmun kallas för svartkontrakt

Frågor och svar

Jag betalade 100 000 för att få ett förstahandavtal. Kan jag anmäla min hyresvärd?

Om din hyresvärd begärde ersättning för att du skulle få ett hyresavtal har de begått ett brott och du kan välja att anmäla det till polisen. Efter den sista september 2019 är det också brottsligt att betala för en hyresrätt.

Vad kan hända om en hyresvärd kräver betalt för att teckna ett hyresavtal?

Om någon begär, träffar avtal om eller tar emot särskild ersättning för en hyresrätt gör de sig skyldiga till brott. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst fyra år. Efter den sista september 2019 är det också brottsligt att betala för att köpa en hyresrätt.

Jag blev erbjuden att betala för hjälp att få en hyreslägenhet. Får man ta betalt för att förmedla lediga bostäder?

Det är inte tillåtet att ta emot ersättning för att förmedla en ledig hyreslägenhet om det inte är fråga om yrkesmässig bostadsförmedling. Den som gör detta efter sista september 2019 riskerar böter eller fängelse i upp till fyra år. Vid yrkesmässig förmedling får den ersättning som tas ut inte vara högre än 3 000 kr.

Min vän hittade en annons om ett andrahandsavtal där man måste betala 25000 för att få kontraktet. Är det rätt?

Nej det är inte rätt. En hyresrätt förverkas om en hyresgäst begär särskild ersättning för att överlåta eller upplåta en lägenhet alternativt hyra ut ett rum. Förverkandet äger rum redan när ersättning begärs, i det här fallet när de la upp annonsen.

Det är inte en förverkandegrund att betala särskild ersättning för att få hyra en lägenhet eller del av den. Men det kan vara brottsligt.

Jag har tidigare tagit emot betalning för att byta lägenhet. Kan jag bli av med min lägenhet?

De lagändringar som skett gäller endast för avtal och händelser som skett efter sista september 2019.

Min bror hyr en lägenhet svart i andrahand och betalar dessutom alldeles för hög hyra. Gör personen som hyr ut något brottsligt?

Efter den sista september 2019 är det brottsligt att ta emot oskälig hyra vid otillåten andrahandsuthyrning.

Har din bror tecknat avtalet före sista september 2019 är det otillåtet, men inte straffbart, för förstahandshyresgästen att hyra ut hyresrätten utan tillstånd. Din bror kan också ansöka om en återbetalning av överhyra, för upp till ett år bakåt i tiden. Det är viktigt att en sådan ansökan kommer in till hyresnämnden senast 3 månader efter det att avtalet upphört. För avtal som ingåtts efter sista september 2019 kan man få återbetalning för upp till två år bakåt i tiden..

Få mer information

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du bland annat få juridisk rådgivning om andrahandsuthyrning, och vad som är brottsligt och inte. Bli medlem redan nu!