Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bilden visar en person som skriver i en bok
Adeolu Eletu/Unsplash

Hur räknar jag ut rätt andrahandshyra?

Svaret är att det beror på vad det är du hyr ut. Är det en hyreslägenhet, en bostadsrätt eller kanske en villa? Här förklarar vi hur reglerna ser ut när uthyrningen inte gäller en hyresrätt.

Hyresrätt eller ägt boende?

Hur hyran sätts beror på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt i andra hand. Den som hyr ut en hyreslägenhet får ta ut en skälig hyra, i princip bara samma hyra som den själv betalar för lägenheten. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på, max 15% av hyran.

När du hyr en bostadsrätt eller villa gäller det här.

Bostadsrättshavaren, eller ägaren, får ta ut en hyra som ska motsvara de driftskostnader och kapitalkostnader som hen har. Ägaren får ta ut kapitalkostnader även om hen faktiskt inte har några lån på sin bostad. I de här fallen gäller alltså inte bruksvärdesprincipen.

Med driftkostnad menar vi månadsavgift, kostnader för el och vatten med mera. Även ersättning för slitage av möbler omfattas, om lägenheten hyrs ut möblerad. När det gäller kapitalkostnaden så beräknas den utifrån bostadens marknadsvärde. Ägaren får ta ut en ”skälig avkastningsränta” på bostadens marknadsvärde. Marknadsvärdet får man fram till exempel genom att jämföra priser på liknande bostadsrätter som överlåtits. Bedömningen ska vara objektiv. Idag vet man inte säkert vad en skälig ränta är, men i förarbetena skriver man att riktpunkten ska vara ett par procentenheter över Riksbankens referensränta.

På Hyresnämndens webbsida kan du se hur man räknar ut en andrahandshyra.  Den nya hyran ska, som huvudregel, gälla från dagen för ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga till Svea hovrätt. Det kan däremot inte en hyresvärd göra.

Ingen återbetalning av hyran

Som hyresgäst i en bostadsrätt eller villa hyr du enligt lagen om uthyrning av egen bostad och du kan inte begära hyressänkning bakåt i tiden, endast från den tidpunkt en ansökan om ändring av hyran inkommit till hyresnämnden. Den rätten fanns tidigare men har numera tagits bort. Rätten till återbetalning, enligt hyreslagen, finns däremot kvar om du hyr en hyresrätt i andra hand.

Hyresgästen har inget besittningsskydd

När du hyr enligt lagen om uthyrning av egen bostad saknar du besittningsskydd. Det innebär att du inte har möjlighet att få en uppsägning rättsligt prövad, förutsatt att uppsägningen är giltig. Detta gäller oavsett anledning till att din hyresvärd säger upp dig.

När hyresgästen säger upp avtalet

När du ska säga upp ditt hyresavtal har du alltid en månads uppsägningstid enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Hyr du enligt hyreslagen gäller generellt tre månader uppsägningstid både för hyresgäster och hyresvärdar.

När hyresvärden säger upp avtalet

Hyresvärden kan säga upp ditt hyresavtal med tre kalendermånaders uppsägningstid, oavsett om det är ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Har ni avtalat om längre uppsägningstid gäller den längre tiden.

När den här lagstiftningen infördes protesterade Hyresgästföreningen och varnade för att hyrorna kommer att gå upp, det var precis vad som hände.

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.