Jag delar lägenhet. Kan jag ta över förstahandskontraktet?

Kanske. Om ni har bott tillsammans under äktenskapliga former eller är närstående kan du ha möjlighet att ta över kontraktet. Inte annars.

Du som hyresgäst kan bara överlåta kontraktet på hyresrätten till din make, sambo eller annan närstående som du har bott tillsammans med i minst tre år med. Med närstående menas enligt lagen föräldrar, barn, syskon och andra släktingar - inte en vanlig vän.

Samma regler gäller om den personen som har kontraktet avlider eller flyttar.

Reglerna gäller däremot inte om du varit inneboende, vilket är vanligt om man delar lägenhet.

Däremot går det ju alltid fråga värden om du kan få ta över kontraktet.

Hittade du inte vad du sökte?