Sökresultat i i

Sortera på:

 • Fotbollsplanen i Biskopsgården

  Fotbollsplanen i Biskopsgården

  2015-06-08

  Fotbollsplanerna i Södra Biskopsgården var i väldigt dåligt skick. Chagdas och Rodrigo samlade ungdomarna i området till ett stort möte. De bjöd in stadsdelspolitiker

 • 200 000 hyresrätter - Dags att gå från ord till handling

  2014-06-17

  Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande för låg. Om bristen på bostäder inte ska få stora negativa samhällskonsekvenser måste

 • Byggande och hyressättning

  2013-11-05

  Hyresgästföreningens utredare har i tre sammanhängande rapporter granskat kopplingen mellan hyressättningen och bostadsbyggandet och identifierat hinder för byggandet av hyresrätter.

 • Den svenska hyresmarknaden - scenarioanalys (2015)

  2015-05-18

  Vem vinner och vem förlorar om den svenska hyresmodellen slopas? Då och då hörs krav på avreglering av hyresmarknaden. I första hand är det ekonomer som anser

 • Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

  2015-07-08

  Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen

 • Statligt stöd för nyproduktion av hyresrätter i Europa

  2015-01-21

  Med hjälp av Ernst & Young har vi undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig. Samtliga undersökta länder;

 • Teater med budskap

  Teater med budskap

  2015-09-22

  Hyresgästföreningen och Bredsjö kulturkooperativ underhöll hyresgäster och annan allmänhet i Mjölby med teater, sång, dans och många tänkvärda

 • Ny styrelse på Gotland

  Ny styrelse på Gotland

  2015-09-21

  Under en längre tid har Hyresgästföreningen stått utan föreningsstyrelse på Gotland. I dagarna har dock läget vänt på ön. En trio med stort engagemang

 • Byggbehov i Jönköpings län

  2016-07-01

  Här måste drygt 1 500 bostäder byggas varje år från 2018 till 2025 Att det råder akut bostadsbrist i Sverige vet de flesta. Så många som 250 kommuner i landet

 • ”Öppna staden” ska engagera yngre

  2016-09-12

  Nu finns det chans för medlemmar och förtroendevalda födda på åttio- och nittiotalet i Stockholms län att engagera sig i nätverket ”Öppna staden". I Hyresgästföreningens