Sökresultat i i

Sortera på:

 • Byggande och hyressättning

  2013-11-05

  Hyresgästföreningens utredare har i tre sammanhängande rapporter granskat kopplingen mellan hyressättningen och bostadsbyggandet och identifierat hinder för byggandet av hyresrätter.

 • Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

  2015-07-08

  Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen

 • Lyckad kompromiss

  2015-10-06

  Hyresgästföreningens förhandlare sparar 560 000 kronor åt hyresgäster i Oskarshamn. Hösten 2014 gjorde en hyresvärd i Oskarshamn en bruksvärdering. Efter detta

 • Hyrorna klara i Mönsterås

  2016-11-28

  Hyresförhandlingarna med Mönsterås Bostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,5 procent. När hyresförhandlingen inleddes ville Mönsterås

 • Nya hyror i Tranås

  2016-11-30

  Hyresförhandlingarna med Tranåsbostäder, som är Tranås kommunala bostadsbolag, är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,6 procent. När hyresförhandlingen

 • Förhandlingarna med VSBo är klara

  2016-12-01

  Hyresförhandlingarna med VSBo (Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB) är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 4,75 kronor per kvadratmeter och år. VSBo och Hyresgästföreningen

 • Eksjöbostäder och Hyresgästföreningen överens

  2016-12-09

  Hyresförhandlingarna med Eksjöbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,6 procent. När hyresförhandlingen startade ville Eksjöbostäder

 • Politisk agenda stjälper förhandling

  2016-12-06

  Fastighetsägarna avbryter hyresförhandlingarna i Blekinge, eftersom de inte får igenom alla sina krav. Hyresgästföreningen å sin sida, menar att Fastighetsägarna

 • Tvåårsavtal slutet med Botkyrkabyggen

  2016-12-06

  Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Botkyrkabyggen har kommit överens om ett tvåårsavtal för hyrorna 2017 och 2018. Överenskommelsen innebär en höjning

 • Förhandlingar med Nybro Bostads klara

  2016-12-07

  Hyresförhandlingarna med Nybro Bostads är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 5:97 kronor per kvadratmeter. När hyresförhandlingen startade ville Nybro Bostads