Sökresultat i i

Sortera på:

 • "Vi har inte tagit en krona"

  2015-06-08

  Same same - but diffrent. Jonas Karlsson, Socialdemokraternas kanslichef i Örebro, tycker att de tycker samma sak som Hyresgästföreningen. Men ändå inte. Hyresgästföreningen

 • Inbjudan till bostadspolitiskt samtal

  2013-05-27

  I skuggan av bostadsbristen möts representanter för politiken, fastighetsägarna och folkrörelsen för att samtala om svensk bostadspolitik nu och i framtiden. Hyresgästföreningen

 • Politik i fokus när hyresgäster träffades

  2013-11-23

  Hyresgästföreningen ska bli bättre på att påverka kommunala beslut och bilda opinion. Det blev ett av besluten när regionala företrädare träffades för

 • 200 000 hyresrätter - Dags att gå från ord till handling

  2014-06-17

  Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande för låg. Om bristen på bostäder inte ska få stora negativa samhällskonsekvenser måste

 • Statligt stöd för nyproduktion av hyresrätter i Europa

  2015-01-21

  Med hjälp av Ernst & Young har vi undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig. Samtliga undersökta länder;

 • Politikerna fick en julklapp

  Politikerna fick en julklapp

  2015-12-15

  Under hösten har Hyresgästföreningen Örebro kampanjat mot Örebro kommuns värdeöverföring från det kommunala bostadsbolaget ÖBO, nu har politikerna

 • Stolt över engagemanget

  2016-04-28

  Medlemmarna motsatte sig försäljningen och Hyresgästföreningen tog upp kampen. Trots utfallet är ordföranden stolt över det arbete som föreningen och medlemmarna

 • Tack Halmstad för alla namn!

  2015-06-23

  Den 5 juni lämnade Hyresgästföreningen över 2 049 namnunderskrifter till kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, Carl Fredrik Graf (M), i protest mot att kommunen tar 57,8

 • Kommunen tar 30 miljoner från hyresgästerna

  2015-06-24

  Hyresgästföreningen har analyserat Örebrobostäders(ÖBO) ekonomi och hur Örebro kommuns värdeöverföring på 30 miljoner påverkar bolaget och hyresgästerna.

 • Staffanstorp

  2015-09-17

  Här kan du läsa om hur vi arbetar bostadspolitiskt i Staffanstorp. För att Staffanstorps vision ska bli verklighet är det viktigt att vi samarbetar med kommunen och lokala politiker.