Bilden visar ett rum som håller på att målas om.
Pexels.com

Rapport: Hyresgäst­föreningen kritiserar renoveringar hos privata hyresvärdar

Privata aktörer utnyttjar marknadsläget genom att köpa upp äldre hyreshus med renoveringsbehov och genomföra ytskiktsrenoveringar när hyresgäster flyttar, enligt en ny rapport från Hyresgäst­föreningen. Renoveringsformen kallas för Koncept­renoveringar och har anammats av ett antal privata hyresvärdar med verksamhet i hela landet.

– Det har blivit en affärsmodell att höja hyran och höja marknadsvärdet på fastigheten, utan att göra något åt det egentliga upprustningsbehovet. För hyresgästerna innebär detta nya ytskikt men gamla stammar, och det finns inte pengar kvar när de riktigt stora renoveringarna behöver göras, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgäst­föreningen.

Hyresgäst­föreningens rapport visar att kostnaden för underhåll i de konceptrenoverande företagen halveras vid ett förvärv, jämfört med snittet för kommunalt ägda bostadsbolag. Samtidigt går det bra för bolagen och de ekonomiska resultaten ökar. Detta beror främst på uppskrivning av fastigheternas marknadsvärde. En potentiell ny finansiell bubbla växer i Sveriges miljonprogram när hyresvärdar genomför koncept­renoveringar istället för att ta sitt långsiktiga ansvar