Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Kalla fakta om hur vi bor 2017

Hyresgästföreningen ger ut en sammanställning om bostadsmarknaden och människors levnadsförhållanden i Region västra Sverige. Med hyresgästernas perspektiv som utgångspunkt beskrivs skillnader i villkor mellan olika boendeformer, hur hyresgästerna bor och vad det kostar att bo. Utöver detta redovisas en rad intressanta uppgifter för varje kommun inom vår region.

Hur hög andel av invånarna i västra Sverige pendlar till och från jobbet varje dag?

Hur många bostäder saknas i Göteborg för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen?

Hur mycket skulle en vanlig trerumslägenhet kosta om hyrorna följt den allmänna prisutvecklingen sedan 1980?

Hur stor del av hyran går åt för att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfall?

Det här är bara några exempel på de många frågor du kan få svar på i Hyresgästföreningens rapport Kalla fakta om hur v i bor.