årsmöte
okänd
Dags för årsmöte

Dags för årets viktigaste möte

I februari och mars har Hyresgästföreningarna årsmöten och det är då du som medlem har som mest att säga till om. Låt ditt medlemskap göra skillnad på riktigt. Anmäl dig till årsmötet!

Under årsmötet kan du som medlem: 

· Välja vilka personer du tycker är lämpliga att företräda dig och dina grannar under året som kommer.  

· Vara med och bestämma vilken verksamhet föreningen ska genomföra.  

· Träffa styrelsen och andra medlemmar i ditt föreningsområde. 

Vid mötet arrangeras en formell del, som leds efter våra stadgar. Ansvariga bör också lyfta aktuella och viktiga frågor för att alla ska förstå vad som förväntas av en framtida styrelse. Årsmötet är också ett trevligt event och föreningarna brukar bjuda in till både fika och någon form av underhållning. 

Vad gör en Hyresgästförening? 

Att vara medlemstyrd organisation innebär att arbetet i grund och botten leds och beslutas av medlemmarna. Medlemmarna är främst hyresgäster, men även andra intresserade som vill vara med och driva hyresrättens frågor.

Hyresgästföreningen har fyra nivåer där medlemmarna kan engagera sig. Till varje nivå utser medlemmarna representanter till styrelser och andra uppdrag och de kallas förtroendevalda.

Var du med och tyckte till kring er nya lekplats på gården? Funderade du på varför hyreshöjningen blev lägre eller högre än förväntat? Har du sett en lapp i trapphuset där din Hyresgästförening bjuder in till en rolig aktivitet? Det är idéer från dig och dina grannar som ligger till grund för all verksamhet i Hyresgästföreningen. 

Årsmöte i lokal hyresgästförening

Den första nivån, som är närmast medlemmarna i det lokala bostadsområdet, är den lokala hyresgästföreningen, också kallad LH. Den arbetar med inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdet. Alla LH har sina årsmöten i februari, men på grund av risken för smittspridning av covid-19 har förbundsstyrelsens AU (arbetsutskott) beslutat att ge lokala hyresgästföreningar dispens att genomföra sina årsmöten vid ett senare tillfälle, dock senast den 31 mars 2022. Om det finns en aktiv LH i ditt bostadsområde och du som medlem vill gå på årsmötet så ska du hålla utkik i trapphuset, postlådan eller mejlen efter en årsmöteskallelse.

Hyresgästförening (på kommun- eller stadsdelsnivå)

Varje lokal hyresgästförening tillhör en hyresgästförening som finns på kommunal nivå. Ofta ansvarar en hyresgästförening för flera kommuner. I riktigt stora kommuner kan det finnas flera föreningar. Hyresgästföreningarna inriktar sig främst på förhandling med hyresvärdar, lokal bostadspolitik och stöd för att utveckla lokalt engagemang. Dessa hyresgästföreningar har sina årsmöten i mars (se spalten till höger).

OBS! Vi reserverar oss för eventuella förändringar i årsmöteskallelsen beroende på smittspridningen av covid-19 och vilka restriktioner och rekommendationer som gäller. Vi kommer löpande att uppdatera informationen här på webbplatsen beroende på den aktuella situationen med pandemin.