Kontor
Josefin Dejler

Vi anpassar vår verksamhet med anledning av corona - uppdatering

Trots rådande omständigheter pågår det mesta av vår verksamhet precis som vanligt. Vi förhandlar fortfarande hyror och vi hjälper fortfarande medlemmar som behöver juridisk stöd i boendefrågor. Men det finns saker som vi behöver göra annorlunda eller skjuta upp på grund av coronavirus Covid-19.

Förbundsstyrelsen beslutade den 6 maj med anledning av coronavirus Covid-19

Bakgrund

Med anledning av folkhälsomyndigetens och regeringens beslut att förbjuda folksamlingar med fler än 50 personer tillsvidare tar Hyresgäst­föreningen sitt samhällsansvar kring smittspridning av coronavirus Covid-19 och beslutar att vidta en rad åtgärder. Hyresgäst­föreningen följer myndigheternas rekommendationer och fattar löpande beslut i enlighet med dessa. Personer över 70 år uppmanas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Detta innebär att Hyresgäst­föreningen inte kan rekommendera medlemmar över 70 år att delta i möten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arrangörer av offentliga sammankomster att genomföra riskbedömningar av arrangemangen och i de fall riskerna är för stora, ställa in eller skjuta upp sammankomsterna. Kollektivtrafiken har begränsats och SJ har glesat ut avgångarna på i princip samtliga linjer. Detta riskerar begränsa möjligheterna att ta sig till arrangemang. Mot bakgrund av det extraordinära läget i samhället bör ett antal beslut tas gällande den demokratiska organisationen.

Förbundsstyrelsen beslutade:
- att styrelser och arbetsgrupper rekommenderas att tillsvidare genomföra sina möten digitalt eller över telefon i så stor utsträckning som är möjligt.

- att kvarterslokalerna tillsvidare inte används för sammankomster där smittspridning kan förekomma.Förbundsstyrelsen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslutet kan komma att omprövas.

- att den inplanerade förtroendemannadialogen om 51/22 som respektive regionstyrelse uppdragits genomföra skjuts fram tillsvidare och

- att inga aktiviteter som innebär fysiska möten eller resor genomförs.

- att samtliga ovanstående beslut gäller med omedelbar verkan.

- att besluten ovan anses omedelbart justerade.

Förbundsstyrelsen följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Därför kan dessa bestämmelser komma att ändras.