Joel Ahonen
Mats Claesson

Laddade hyres­förhandlingar

Hyres­förhandlingarna för 2021 är i full gång. Vissa överenskommelser är redan klara, men på andra håll har man svårt att komma överens. Joel Ahonen, som är förhandlingsstrateg på Hyresgäst­föreningen region Sydost, uttrycker en viss förvåning över att många fastighetsägare inte alls tagit hänsyn till den pågående pandemin.

Innan förhandlingarna ens började var Hyresgäst­föreningen tydlig med att det inte är läge för några höga hyreshöjningar. Pandemin har påverkat hela samhället, men hyresgäster har generellt sett blivit hårt drabbade ekonomiskt. Många som bor i hyresrätt jobbar också i flera av de branscher där många anställda förlorat jobbet eller fått mindre timmar. Hotell- och restaurangbranschen är ett exempel.

- Vi hade faktiskt hoppats på att många fler fastighetsägare skulle ta hänsyn till detta och till och med gå med på mycket låga höjningar eller inga höjningar alls. Tyvärr har det inte varit så och det är tydligt att vi och våra motparter inte ser samma behov av återhållsamhet och låga hyreshöjningar, säger Joel Ahonen.

Hyres­förhandlingarna är just nu inne i ett hektiskt läge och på många orter står man fortfarande långt ifrån varandra. Det finns dock goda exempel, som det allmännyttiga Byggebo i Oskarshamn. Istället för att komma med ett bestämt krav, öppnade Byggebo upp för diskussion med Hyresgäst­föreningen. Parterna kunde då enas om en höjning som dels var relativt låg för hyresgästerna och som dels var tillräcklig för att täcka bolagets ökade kostnader.

- Vi håller fast vid att det inte är läge för några höga hyreshöjningar. Det är inte rimligt med tanke på den kris vi befinner oss i, som långt ifrån har drabbat fastighetsägarna lika hårt som den drabbat hyresgästerna. Att kräva höga hyreshöjningar nu är verkligen inte att visa hänsyn gentemot sina hyresgäster, säger Joel Ahonen.

 

Har du varit med och förhandlat hyror i en förhandlingsdelegation?
Dela med dig av dina tips eller tankar här!

 

Är du intresserad av att förhandla hyror? Visste du att det är hyresgäster som deltar i förhandlingsdelegationer som är med och förhandlar hyrorna.
Här kan du läsa mer.