Glad kvinna lägger pussel
Hyresgästföreningen

Fullmäktige region Sydost 2023

Den 22 april genomförs fullmäktige för region Sydost i Nässjö. Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ och nu kan du som medlem nonimera ledamöter och skriva motioner. Det gör du senast 22 februari 2023.

Nominering av ledamöter

Förtroendevalda och medlemmar har nu möjlighet att nominera ledamöter till regionstyrelsen, valberedning, stämman och som revisorer. Nomineringsblanketten ska vara inskickad senast 22 april 2023.

För att nomineringen ska vara giltig ska:

 • Personen som nomineras ska vara tillfrågad
 • Nomineringsblankett med motivering är ifylld
 • Nomineringar till regionens valberedning ska vara tillhanda senast två månader före fullmäktiges årsmöte och förbundsstämman senast 22 februari 2023

Läs mer om vilka uppdrag som är aktuella för nominering här nedan.

Kurser
Hyresgästföreningen

Nominera ledamöter till fullmäktige

Du kan nominera följande:

 • 4 ledamöter till regionstyrelsen, för 2 år
 • 1 revisor, för 2 år
 • 2 revisorer, ersättare, för 2 år
 • 4 ledamöter till valberedningen, för 2 år

Ledamöter i regionstyrelsen som står på tur att avgå/väljas om vid årets fullmäktige:

 • Barbro Svensson, Nässjö, valdes för 2 år 2021
 • Per-Anders Sahlström, Vetlanda, valdes för 1 år 2022
 • Bo Karlsson, Växjö, valdes för 1 år 2022
 • Katarina Gruwberger, Karlskrona, valdes för 1 år 2022

Revisor som står på tur att avgå/väljas om vid årets fullmäktige:

 • Bo Sköldestig, Norrköping, valdes för 2 år 2021

Revisorer, ersättare som står på tur att avgå/väljas om vid årets fullmäktige:

 • Carleric Malm, Linköping, valdes för 1 år 2022
 • Christina Österberg, Ljungsbro, valdes för 1 år 2022

Nominiering regionens valberedning

Ledamöter i valberedningen som står på tur att avgå/väljas om vid årets fullmäktige:

 • Hans Jonsson, Nybro, valdes för 2 år 2021
 • Urban Jönsson, Ronneby, valdes för 2 år 2021
 • Magnus Henriksson, Växjö, valdes för 2 år 2021
 • Vakant
Brevlåda
Mostphoto

Motionera senast 22 februari 2023

Alla medlemmar och förtroendevalda kan lämna in en motion till regionens fullmäktige. Om du är osäker på hur du gör så förklarar vi närmare på utbildningsplattformen Lärkan. Sök fram e-learningen "motionsskrivning".

Motioner skickas in via e-post till madeleine.wiback@hyresgastforeningen.se