Hyreshöjningar i Linköping vid marknadshyror
Ramboll

Marknadshyror i Linköping

Marknadshyror skulle leda till både högre hyror och sämre privatekonomi för Linköpings hyresgäster. En rapport som konsultföretaget Ramboll har utfört på uppdrag av Hyresgästföreningen, visar att hyrorna i Linköping i genomsnitt skulle höjas med 31 procent om marknadshyror infördes. Med Marknadshyreskollen kan du nu se den exakta höjningen i varje stadsdel.

Vad skulle det innebära om vi införde marknadshyror i Linköping

Marknadshyror är fortfarande en aktuell fråga. Regeringens förslag på att införa marknadshyror för alla nybyggda hyresrätter har visserligen lagts ner, men det finns fortfarande flera partier som vill ha marknadshyror. Om ett nytt system med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, kommer det att innebära konsekvenser både för samhällsutvecklingen i allmänhet och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

 

Marknadshyror innebär omfattande hyreshöjningar

Resultaten visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i Linköping. Hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 31 procent och hyresgästerna skulle behöva lägga 9 procent mer av sin disponibla inkomst på hyran. En genomsnittslägenhet i Linköping på två rum och 60 kvadratmeter har idag en hyra på 5 900 kronor i månaden. Om marknadshyror infördes skulle samma lägenhet få en hyra på 7 800 kronor i månaden.

Här kan du läsa hela rapporten

 

Hyresgästföreningen är en intresseorganisation för landets hyresgäster. Vi vill slå vakt om hyresgästers rättigheter och värna rätten till en trygg bostad. Marknadshyresrapporterna är en viktig del i att med fakta kunna tydliggöra hur ett system med marknadshyra kan komma att påverka hyresgästers boendekostnader och samhällsutvecklingen i stort. Till höger ser du dem nio städer vi har undersökt.

 

Se hur marknadshyror skulle påverka hyran i Linköpings olika stadsdelar

Med hjälp av Marknadshyreskollen kan du ta reda på hur marknadshyror skulle påverka boendekostnaderna i stadsdelarna i Linköping och i åtta andra städer. Du kan se både hur mycket hyran skulle höjas och hur mycket mer av inkomsten som skulle gå till hyran med marknadshyror.

Du kan söka via en karta eller genom att skriva in valfri adress. Beroende på stadsdel och stad får du information om nuvarande genomsnittliga hyra, förändrad hyra med ett system med marknadshyror och vilka konsekvenserna blir för din privatekonomi i form av minskat konsumtionsutrymme.