Engagera dig i en förhandlingsdelegation
Mostphotos

Hyresförhandling inför 2022

Här hittar du information om hyresförhandlingar. Efterhand kommer vi fylla på med resultat i regionen.

En analys av allmännyttans ekonomi

Förhandlingsverksamheten i region Sydost har sammanställt en rapport om hyresvärdarnas ekonomi under de senaste tre åren. Vi har tittat på 26 allmännyttors årsredovisningar för åren 2018, 2019 och 2020.

I rapporten konstaterar vi bland annat att dessa bolag generellt har en god ekonomisk utveckling och att de årliga hyresjusteringarna och övriga hyreshöjande överenskommelser väl motsvarar de behov som bolagen har av ekonomisk kompensation. Varje år förändras bolagens kostnadsbild utifrån inflation, taxejusteringar, löner med mera, den förändringen är en anledning till att vi sitter i förhandlingar med hyresvärdarna. Vår rapport visar alltså att förhandlingarna de senaste åren har fungerat väl och att överenskommen hyreshöjningen över tid motsvarar det behov som de allmännyttiga bolagen har. Rapporten finns i sin helhet till höger på sidan.

Analysen av bostadsbolagens ekonomi är viktig inför de kommande hyresförhandlingarna om nya hyror för 2022. Många bolag har nu påkallat förhandling och vissa har även lämnat yrkande på vad de anser vara deras behov av hyreshöjning. Tyvärr är det tydligt att dessa yrkanden inte är förankrade i varken hyresgästernas ekonomi eller kostnadsutvecklingen i samhället.

Vår förhoppning är alltid att bedriva smidiga och snabba förhandlingar, men för att lyckas med det är det helt avgörande hur bolagen tar sig an förhandlingarna, hur de väljer att yrka och vilka krav de sätter på sina hyresgäster och deras privatekonomi.  Just nu är det tyvärr så att parterna på många ställen tycks stå långt ifrån varandra.

Vi utgår dock från att de flesta motparter har en förståelse för vad som är en skälig hyresjustering under 2022 och att den hyresjusteringen utgår från lokala förhandlingar och lokala förutsättningar.