Fika
Hyresgästföreningen
Fika

Hyresgästernas val 2022 i Stockholm

Här samlas all information om vår regionala valrörelse men också länkar till viktigt underlag som tas fram nationellt. Här hittar du information om hur du kan delta i kampen för ett tryggt boende för alla!

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Vår regionala valrörelse är viktig, vi har möjlighet att påverka vilka som kommer att styra framöver. Vi har också stor chans att påverka vilka politiska frågor och vallöften som kommer stå i centrum under den kommande mandatperioden. Vi ska tillsammans arbeta hårt för att få politiker att på riktigt börja ta sitt ansvar för att garantera alla medborgares rätt till en trygg bostad.

Många viktiga bostadspolitiska beslut fattas i Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att vi i Hyresgästföreningen driver ett aktivt påverkansarbete mot kommun- och stadsdelspolitiker. Där spelar regionens föreningar en viktig roll genom att uppvakta politikerna där vi bor. Utöver att påverka politiker direkt, ska vi också mobilisera hyresgästkollektivet i vår region.

Tillsammans ska vi arbeta för att göra det här valet till hyresgästernas val!

Nyhetsbrev om valet 2022 som skickats till regionens förtroendevalda

Nyhetsbrev 14 juni 2022

Nyhetsbrev 13 maj 2022

Nyhetsbrev 1 april 2022 

Öppna brev till vår statsminister och vår bostadsminister. Breven har publicerats på annonsplats i Expressen. 

Öppet brev om ombildningar

Öppet brev om renovräkningar