Möte på ett café
Pexels

Kurser i Region Stockholm 2022

Hej och varmt välkommen till Region Stockholms kurskalendarium!

Sidan uppdateras löpande.

Våren 2022 

Vi planerar för en vår där vi kommer att ha de flesta utbildningarna på regionkontoret vid Globen, men där det även blir några kurser digitalt. Detta påverkas självklart av pandemiläget. 

Som vanligt på våren blir det stort fokus på utbildningar för dig som är ny i en lokal hyresgästförening.  Och vi drar igång en ny seminarieserie för dig som arbetar med upprustningsfrågor i en förening.

Lärkan: Hyresgästföreningens utbildningsplattform
Nu är Hyresgästföreningens utbildningsplattform Lärkan igång. Här anmäler du dig till våra kurser och hittar e-utbildningar i många olika ämnen. Det enklaste och säkraste sättet att logga in är med BankID. Om du vill kan du också logga in med ditt medlemsnummer.
Här hittar du Lärkan!    

Missa inte alla utbildningar på Lärkan som du kan gå när det passar dig. Här finns till exempel kurser om stadsodling, hur du värvar nya medlemmar, bostadspolitisk introduktion och bra information för dig som är kassör eller valberedare.

Vårens kurser

FEBRUARI

Bildningsträff
Tid: onsdag 16 februari 2022 kl. 18.30-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: inbjudan kommer via mejl från Bildningsstrategen till dig som är registrerad som Bildningsansvarig

APRIL

Informationskväll för fullmäktigeledamöter
Du som är nyvald fullmäktigeledamot hälsas välkommen till en informationsdag om fullmäktige. Vi berättar om vad ett fullmäktige innebär; vilka beslut som ska fattas där, vad ditt uppdrag som ledamot innebär, hur ett fullmäktige genomförs samt vilka regler och mötesteknik som används. Du kommer också få möjlighet att ställa frågor.

Tid: måndag 11 april 2022 kl. 18.30-20.30 
Plats: digitalt
Målgrupp: Fullmäktigeledamöter som inte tidigare har gått kursen.
Anmälan: Senast 31 mars 

Anmäl dig via Lärkan, klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se

 

Introduktion till Hyresgästföreningen – för dig som är ny i en lokal hyresgästförening
Här får du en presentation av Hyresgästföreningen som organisation: vår vision, hur vi är organiserade och vår historia. Vi går också igenom våra verksamhetsområden: juridik, förhandling, bostadspolitik och boendeinflytande.

Tid: Två olika tillfällen erbjuds dig som inte deltagit tidigare. Välj det datum som passar dig bäst.
Torsdag 21 april kl. 18.00-20.00 digitalt
Tisdag 26 april kl. 18.30-20.30 Arenavägen 63
Plats: digitalt eller Arenavägen 63, Globen
Målgrupp: Du som är (relativt) ny i en Lokal Hyresgästförenings styrelse. Du som är Husombud är också välkommen att anmäla dig.
Anmälan: Senast 30 mars

Anmäl dig via Lärkan, klicka här
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se
Glöm inte att ange vilket datum du vill gå kursen.

 

Upprustningsseminarium 1, Beslut, strategier och rutiner
Första delen av seminarieserien om upprustning. Vi talar om hållbar utveckling, Hyresgästföreningens nationella strategi för ombyggnad, fullmäktigebeslut och slutligen hur vi i region Stockholm arbetar praktiskt med upprustning.

Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning 
Tid: torsdag 28 april kl. 18.00-20.00
Plats: Arenavägen 63 
Anmälan: Senast 7 april 2022
OBS! Anmälan gäller för årets samtliga tillfällen av seminarieserien, både vårens och höstens. Om du tidigare har genomfört något av seminarierna anger du detta vid anmälan. 

Anmälan till hela seminarieserien gör du via Lärkan. Klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se

28 april – Beslut, strategier och rutiner, 10 maj – Lagen, 2 juni – Förhandling / Samråd / Upprustningsansvariga, 13 september – Besiktning av lägenheter och fastigheter, 12 oktober – Hållbar upprustning 

 

MAJ

Ansvar och roller i en styrelse
Vi går igenom vad den lokala hyresgästföreningen har för roll och hur funktionerna i styrelsen fungerar: ordförande, ledamot, sekreterare och kassör. Ett tillfälle per funktion erbjuds dig som inte deltagit tidigare.

Plats: Arenavägen 63
Målgrupp: nyvalda i en lokal hyresgästförening som inte tidigare deltagit i Ansvar och Roller.
Ordförande: tisdag 3 maj 2022 kl. 18.30–20.30
Sekreterare: torsdag 5 maj 2022 kl. 18.30–20.30
Kassör: tisdag 17 maj 2022 kl. 18.30–20.30
Ledamot/ersättare: torsdag 19 maj 2022 kl. 18.30–20.30
Anmälan: Senast 6 april till samtliga kurser.

Anmäl dig via Lärkan. Klicka här. Använd sökrutan om det är svårt att hitta rätt. Eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se
Glöm inte att ange funktion och datum till den kurs du vill vara med på om du mejlar.

 

Upprustningsseminarium 2, Lagen
Genomgång av förarbeten gällande inflytande vid upprustning. Lagregler för tillstånd för åtgärder och hyressättning efter upprustning. Hyresnämndens intresseavvägning och intressanta rättsfall. 

Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning 
Tid: tisdag 10 maj 2022 kl. 18.30–20.30
Plats: Arenavägen 63
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället, sista anmälningsdag var den 7 april. 

 

JUNI 

Bildningsträff
Tid: onsdag 1 juni 2022 kl. 18.30-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: inbjudan kommer via mejl från Bildningsstrategen till dig som är registrerad som Bildningsansvarig

Upprustningsseminarium 3, Förhandling/Samråd/Upprustningsansvariga
Hur bestäms hyran vid upprustning/renovering?  Standardförbättrande åtgärder som påverkar hyran. Hur går samråd till? Hur ska man bilda, stödja samrådsgrupper och nätverk? Upprustningsansvarigas roll.
 
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning 
Tid: torsdag 2 juni 2022 kl. 18.30–20.30
Plats: Arenavägen 63
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället, sista anmälningsdag var den 7 april. 

Viktigt att veta när du anmäler dig till en kurs! 
Vi tillämpar inte “först till kvarn”. Däremot är det viktigt att anmälan har kommit in senast sista anmälningsdatum. I första hand anmäler du dig via Lärkan. Om du mejlar oss: glöm inte att skriva vilken kurs din anmälan gäller.

Se gärna till att din e-postadress är uppdaterad hos Hyresgästföreningen så att du inte missar någon kursinbjudan.
Kontakta medlemscenter@hyresgastforeningen.se eller ring 0771–443 443.