Möte på ett café
Pexels

Kurser i Region Stockholm 2021

Hej och varmt välkommen till Region Stockholms bildningskalendarium!

Hösten 2021 – vi fortsätter att träffas digitalt

Eftersom det fortfarande är osäkert hur rekommendationerna ser ut för hösten planerar vi för digitala träffar. På vår lärplattform Lärkan kan du lära dig mer om digitala verktyg. Här finns även en introduktionsutbildning ”Välkommen till Hyresgästföreningen” som vi rekommenderar varmt.  

Viktigt att veta när du anmäler dig till en kurs! 
Vi tillämpar inte “först till kvarn”, men vi vill att anmälan kommer in senast sista anmälningsdatum. Anmäl dig helst via Lärkan. 
Om du mejlar oss: glöm inte att skriva vilken kurs och kursdatum din anmälan gäller.
Du som ska gå en utbildning får en länk till videomötet och instruktion om hur du gör för att ansluta. Förutsättningar för att kunna delta är att du har en e-postadress, dator (inte äldre än 10 år) alternativt smartphone eller läsplatta med stabil internetuppkoppling.

Se gärna till att din e-postadress är uppdaterad hos Hyresgästföreningen så att du inte missar någon kursinbjudan. Kontakta medlemscenter@hyresgastforeningen.se eller ring 0771–443 443.

Kursprogrammet uppdateras löpande. Vid frågor går det bra att höra av sig till bildningsstrateg Roger Grönroos.


Höstens kurser


Augusti

 

Upprustningsseminarium 4, Besiktning av lägenheter och fastigheter
Den fjärde träffen handlar om besiktning. Kursledarna går igenom metodiken kring en besiktning. De förklarar den juridiska bakgrunden och delar med sig av praktiska tips och konkreta hjälpmedel.
Målgrupp: förtroendevalda som arbetar med upprustning 
Tid: onsdag 25 augusti 2021 kl. 18.00-20.00
Plats: digitalt Zoom
Anmälan: det går inte att anmäla sig till den här seminarieserien längre eftersom anmälan gjordes i april till samtliga tillfällen.

September

 

Introduktion för nyvalda i föreningsstyrelse på kommun/stadsdelsnivå  
Välkommen till en utbildning för dig som är ny som ledamot i föreningsstyrelsen. Utbildningen fokuserar på vad som är din och föreningsstyrelsens roll och uppdrag.
Tid: onsdag 8 september 2021 kl. 18.00-21.00
Plats: digitalt
Målgrupp: nyvalda förtroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: senast 17 augusti.

Anmäl dig via Lärkan, klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se


Bildningsträff
Tid: onsdag 15 september 2021 kl. 18.30-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: inbjudan kommer via mejl från Bildningsstrategen


Introduktionsutbildning för lokala Hyresgästföreningar
 
Här får du en presentation av Hyresgästföreningen som organisation: vår vision, hur vi är organiserade och vår historia. Vi går också igenom våra verksamhetsområden: juridik, förhandling, bostadspolitik och boinflytande. Välj det tillfälle som passar dig bäst.
Tid: tisdag 28 september 2021 kl. 18.00-20.00 eller
       torsdag 30 september 2021 kl 18.00-20-00
Plats: digitalt
Målgrupp:  du som är relativt ny i en Lokal Hyresgästförenings styrelse. Husombud är också välkommen att anmäla sig.
Anmälan: senast 3 september 2021.

Anmäl dig via Lärkan, klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se


Oktober

 

Upprustningsseminarium 5, Varsam upprustning
Det femte seminariet tar upp varsam upprustning.  Vi tittar på följande frågor: Vilka värden försvinner, inte bara för befintlig hyresgäst men också för samhället? Vilken hållbarhet ser vi på de nyinstallerade köken?  Vilka alternativ finns till att riva ut allt? Hur kan befintlig inredning behållas och eventuellt förädlas eller bara underhållas? 
Finns det konflikter mellan regelverk gällande boendemiljö (ventilation, miljökrav, tillgänglighet) vid upprustning och målet att upprusta varsamt?  Hur kan en fastighetsägare förhålla sig kring det? 
Plats: digitalt via Zoom
Målgrupp: förtroendevalda som arbetar med upprustning 
Tid: onsdag 6 oktober 2021 kl. 18.00-20.00
Medverkande: Sophia Meurk, Omreda
Anmälan: det går inte att anmäla sig till den här seminarieserien längre eftersom anmälan gjordes i april till samtliga tillfällen.

 

Ansvar och Roller i en styrelse
Vi går igenom vad den lokala hyresgästföreningen har för roll och hur funktionerna i styrelsen fungerar: ordförande, ledamot, sekreterare och kassör. Ett tillfälle per funktion erbjuds dig som inte deltagit tidigare.
Plats: digitalt
Målgrupp: nyvalda i en lokal hyresgästförening som inte tidigare deltagit i Ansvar och Roller.
Ordförande:  tisdag 19 oktober 2021 kl. 18.00-20.30
Sekreterare: torsdag 21 oktober 2021 kl. 18.00-20.30
Kassör: tisdag 26 oktober 2021 kl. 18.00-20.30
Ledamot/ersättare: torsdag 28 oktober 2021 kl. 18.00-20.30
Anmälan: senast 27 september 2021 till samtliga.

Anmäl dig via Lärkan, klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se  Glöm inte att skriva datum och funktion i mejlet.


November

 

Valberedare i praktiken, VIP
Under kvällen diskuterar vi vad det finns för förväntningar på dig som valberedare, men också vilket stöd du kan räkna med. Vi informerar om innehållet i Hyresgästföreningens valberedningsstrategi och arbetsordning. Berättar om hur ett valberedningsår ser ut och delar erfarenheter med varandra. Syftet med träffen är att du som valberedare ska få kännedom om vad ditt uppdrag innebär och förutsättningar att genomföra det på ett bra sätt.
Tid: onsdag 3 november 2021 kl. 18.00-20.00 
Plats: digitalt
Målgrupp
: en träff både för dig som är nyvald och för dig som är erfaren valberedare på förenings- eller LH-nivå.
Anmälan: senast 14 oktober 2021.

Anmäl dig via Lärkan, klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se

 

Rättigheter och skyldigheter, RoS
Vad kan jag kräva av min hyresvärd? Vad förväntas av mig som hyresgäst? Under kvällen diskuterar vi rättigheter och skyldigheter utifrån några av de vanligast förekommande frågorna till region Stockholms juridiska enhet. Några exempel: brister i boendet, hyresavtal, lägenhetsbyte, störningar, andrahandsuthyrning och miljökrav.
Tid: tisdag 9 november 2021 kl. 18.00-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: medlemmar i Hyresgästföreningen
Anmälan: senast 19 oktober 2021.

Anmäl dig via Lärkan, klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se

 

Kassörsutbildning LH
Syftet med kursen är att få grundläggande kunskaper om bokföring och ekonomi utifrån ditt uppdrag som förtroendevald kassör i en lokal hyresgästförening. Vi kommer bland annat att gå igenom enklare bokföring bokslut och revision.
Tid: onsdag 10 november 2021 kl. 18.00-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: kassörer i en lokal hyresgästförening som inte tidigare gått kursen
Anmälan: senast 18 oktober 2021.

Anmäl dig via Lärkan, klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se

 

Zoom steg 2
Vi går igenom hur du i Zoom kallar till ett möte, släpper in deltagare, delar din skärm och visar material. Men också saker som är bra att tänka på när du leder ett digitalt möte: som struktur, tidsplanering och hur du skapar förutsättningar för aktiva deltagare.  
Tekniska förutsättningar för att kunna delta: e-postadress, dator (inte äldre än 10 år), alternativt smartphone eller läsplatta med stabil internetuppkoppling. 
Tid: torsdag 11 november 2021 kl. 18.30-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: medlemmar i Hyresgästföreningen som har grundläggande kunskaper i digitala mötesverktyg.
Anmälan: senast 9 november 2021. Anmälan görs via länk i utskickad inbjudan.


Digitala möten, steg 2 - Att hålla ett möte
  
För dig som vill kunna kalla till och leda ett digitalt möte i Teams.   
Vi går igenom hur du kallar till ett möte, släpper in deltagare, delar din skärm och visar material. Men också saker som är bra att tänka på när du leder ett digitalt möte: som struktur, tidsplanering och hur du skapar förutsättningar för aktiva deltagare.  
Avslutningsvis delar vi med oss av tips och trix som du kan använda dig av för att liva upp ett möte.  
Tekniska förutsättningar för att kunna delta: e-postadress, dator (inte äldre än 10 år), alternativt smartphone eller läsplatta med stabil internetuppkoppling. 
Tid: onsdag 17 november 2021 kl. 18.30-20.00 
Plats: digitalt 
Målgrupp: medlemmar i Hyresgästföreningen som har grundläggande kunskaper i digitala mötesverktyg. 
Anmälan: senast 1 november 2021. 

Anmäl dig via Lärkan, klicka här
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se 

 

Påverka genom remiss
Vi pratar om vad systemet med remisser innebär och hur vi hanterar remisser i Hyresgästföreningen region Stockholm, Vi tittar också på hur remissvar kan utformas så att våra möjligheter att påverka ökar. Vi går även igenom praktiska frågor som innehåll, disposition och språk med mera.   
Tid: torsdag 25 november 18.00-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: Remissansvariga i föreningsstyrelser samt förtroendevalda på alla nivåer som är intresserade av hur remissvar kan användas som politiskt påverkansmedel.
Anmälan: senast 22 november 2021. Anmälan görs via länk i utskickad inbjudan.


December

 

Samråd enligt boinflytandeavtal
Varmt välkommen att delta i vår utbildning i boinflytandesamråd. Vi går igenom vad ett boinflytandeavtal är, hur upplägg för samråd ser ut och provar enklare förhandlingsteknik. Här får du som kursdeltagare tillfälle att utbyta erfarenheter, göra övningar och få djupare kunskap om boinflytandeavtalets betydelse. OBS! Vi går inte igenom samråd vid upprustning. Kursen fokuserar på löpande samråd utifrån boinflytandeavtal
Tid: lördag 4 december 2021 kl. 10.00-15.00 
Plats: digitalt
Målgrupp: hyresgäster som utifrån boinflytandeavtal deltar i bosamråd med hyresvärden/förvaltaren.
Anmälan: senast 11 november 2021.

Anmäl dig via Lärkan. Klicka här.
Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se

 

Bildningsträff
Tid
: torsdag 9 december 2021 kl. 18.30-20.00
Plats: digitalt
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: inbjudan kommer via mejl från Bildningsstrategen

 

Bostadspolitiskt påverkansarbete
Under hösten kommer vi att starta upp ett utbildningspaket i bostadspolitiskt påverkansarbete som sträcker sig till valet 2022. Utgångspunkterna kommer att vara det 10-punktsprogram som förbundsstyrelsen beslutat om samt regionens Bostadspolitiska program som tas under hösten 2021. Datum för träffarna är inte satta än.