Hyresförhandlingarna 2023 i region södra Skåne

Ett av Hyresgästföreningens främsta uppdrag är att årligen förhandla hyran för Sveriges hyresgäster. Det är ett unikt läge i årets förhandlingar, inflation och stigande priser kan leda till att Sveriges hyresgäster står inför en rekordhög hyreshöjning. Med samlad expertis arbetar vi för att motverka kraftiga hyreshöjningar för dig som hyresgäst.

Förhandlingssäsongen i press och media:

Lägesuppdatering

Vi har avslutat de flesta hyresförhandlingarna med allmännyttor och privata bolag i södra Skåne. Överenskommelserna ligger i spannet mellan 2-6,83 procent i höjning, vilket är högre än det brukar vara. Samtidigt har yrkandena legat historiskt högt och i vissa fall varit tvåsiffriga.

I dagsläget har vi en strandad förhandling (Trelleborgshem). Förhandlingarna med Salana har tidigare strandats men har nu avslutats. Detta kan du läsa mer om här.

Den strandade förhandlingen med allmännyttan i Trelleborg har gått vidare till så kallad medling i Hyresmarknadskommittén.

Fastighetsägarnas krav är orimliga

Under årets hyresförhandlingar meddelar flera fastighetsägare att de vill höja hyrorna med uppåt 10 procent för att täcka kostnaderna för den höga inflationen och elpriserna. Det är oacceptabelt menar Hyresgästföreningen. Hyresgästerna har helt enkelt inte råd.

Det är också orimligt att hyresgästerna ska bära hela kostnadsökningen för fastighetsägare som i många år gjort en lönsam affär under en period med låga räntor och energipriser. Att vara fastighetsägare är även utan de höga hyreshöjningar man föreslår väldigt lönsamt. Hyresgäster har små marginaler och riskerar att tvingas flytta och förlora sina hem om hyrorna höjs för mycket. Det förlorar hela samhället på.

Vad gör Hyresgästföreningen?

Vi accepterar inte högre hyreshöjningar än vad som är absolut nödvändigt. Hyresvärden ska på alla sätt försöka hantera kostnadsökningar, genom exempelvis rationaliseringar och effektiviseringar innan det talas om hyreshöjningar. 
 
Inflation eller stigande elpriser betyder inte per automatik hyreshöjningar. Vi ser till många olika faktorer i hyresförhandlingarna. Olika hyresvärdar har olika förutsättningar - därför är de lokala förutsättningarna vår utgångspunkt i förhandlingarna. 

Vi har kommit överens om ett gemensamt förhandlingsunderlag (Trepartsöverenskommelsen) som dämpar större svängningar i hyrorna mellan åren. Med den här överenskommelsen får inte årets kostnadsökningar fullt genomslag i nästa års hyror. Enligt avtalet ska vi också titta på inflationen, som utgör en hyresdämpande faktor. Det blir en slags motvikt till bolagens kostnadsutveckling då den beskriver hur hyresgästernas kostnader utvecklats.

Hjälp oss - var med och påverka förhandlingarna om din hyra!

Du som är medlem kan vara med och direkt påverka din hyra:

  • Svara på de utskick du får inför förhandlingarna.
  • Hör av dig med dina synpunkter, åsikter, önskemål och klagomål kring ditt boende och din boendemiljö.
  • Var med och förhandla din egen hyra – gå med i en förhandlingsdelegation.

De som engagerar sig i hyresförhandlingar kan påverka så mycket mer än hyran. Allt från hur ett källarrum ska användas, till stadsdelsutvecklingen i den lokala kommunpolitiken, går att förändra.