En husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

Lokala hyresgästföreningar

I Tomelilla–Simrishamn finns en lokal hyresgästförening som arbetar för inflytande, trygghet och gemenskap för hyresgästerna. Välkommen!

Tomelilla/Simrishamn/Sjöbo

Lokala hyresgästföreningen Ekelunden (Ekegatan, Simrishamn)

Ordförande: Ann-Kristin Frid, e-post