Gunnar Bergman
-

Skiljeman avgör ny hyra i Norrbotten

Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Mittnord har inte kunnat komma överens om en rimlig hyreshöjning för 2023 i Norrbotten. Fastighetsägarna Mittnord valde att lämna över ett antal ärenden till hyresnämnden och begärde att en oberoende skiljeman skulle avgöra de nya hyrorna. Skiljemannen har nu beslutat att hyreshöjningen för berörda fastigheter blir mellan 4,1 procent och 4,45 procent, beroende på ort.

- Skiljemannen har tagit del av såväl våra som Fastighetsägarna Mittnords argument och fastställt en hyresnivå som ligger avsevärt närmare vårt yrkande än motpartens. Detta visar på kompetens och styrka från vår sida och vi kommer alltid stå på hyresgästernas sida och kämpa för rimliga hyreshöjningar, säger Hyresgäst­föreningen Norrlands ordförande Gunnar Bergman.

Fastighetsägarna Mittnord yrkade ursprungligen att skiljemannen skulle fastställa hyresändringen för berörda fastigheter med upp till drygt 10 procent. Hyresgäst­föreningen yrkade istället på under 3 procent.

- Vi har stått väldigt långt ifrån varandra i förhandlingarna och mycket har stått på spel, inte minst för alla de hyresgäster som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför är det glädjande att dessa principiellt viktiga beslut föll ut till hyresgästernas fördel, även om det fortfarande handlar om höga hyreshöjningar, säger Gunnar Bergman.

Så här stor blir hyreshöjningen på respektive ort:

Luleå 4,1 procent från och med 1 april
Boden 4,1 procent från och med 1 maj
Gällivare 4,25 procent från och med 1 april
Kalix 4,45 procent från och med 1 april
Piteå 4,3 procent från och med 1 april