Bild från Luleå hamn in mot staden
nn

Marknadshyror påverkar hela samhället

Hyresgästföreningen har med hjälp av undersökningsföretaget Ramboll tagit fram rapporter som visar på hur marknadsmässiga hyresnivåerna skulle bli i ett scenario med fri hyressättning. Hur påverkas hyresbostadsmarknaden och hur det skulle påverka hushållens konsumtionsutrymme. I region Norrland har vi undersökt vad införandet av marknadshyror skulle få för effekter för Luleå olika stadsdelar.

Marknadshyror innebär omfattande hyreshöjningar

Hyresgästföreningen har med hjälp av undersökningsföretaget Ramboll tagit fram rapporter som visar på hur marknadsmässiga hyresnivåerna skulle bli i ett scenario med fri hyressättning. Hur påverkas hyresbostadsmarknaden och hur det skulle påverka hushållens konsumtionsutrymme. I vår region har vi undersökt vad införandet av marknadshyror skulle få för effekter för Luleå olika stadsdelar.

Just nu pågår regeringens utredning om att införa så kallad fri hyressättning i nyproduktion. Den 31 maj 2021 beräknas utredningen vara klar och då presenteras. Om marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, vilken fri hyressättning innebär, kommer det att innebära stora konsekvenser både för samhällsutvecklingen i allmänhet och för landets hyresgäster i synnerhet. 

Vad skulle det innebära om vi införde marknadshyror i Luleå?

I Luleå skulle införandet av marknadshyror leda till kraftiga hyreshöjningar. Resultaten i rapporten visar att hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 43 procent och hyran skulle ta anspåk på ytterligare 12 procent mer av sin disponibla inkomst på hyran. För en genomsnittslägenhet på två rum och 62 kvadratmeter i Luleå är hyran idag 5 46 kronor i månaden. I ett scenario med marknadsmässiga hyror skulle denna lägenhet få en hyra på 7 794 kronor i månaden. Den genomsnittliga hyresnivån vid marknadshyror varierar mellan kommunens olika områden.

Du kan ta del av mer resultat från Luleå i rapporten "Scenarioanalys marknadshyror Luleå" här i högerspalten.

Om oss

Hyresgästföreningen är en intresseorganisation för landets hyresgäster. Vi vill slå vakt om hyresgästers rättigheter och värna rätten till en trygg bostad. Marknadshyresrapporterna är en viktig del i att med fakta kunna tydliggöra hur ett system med marknadshyra kan komma att påverka hyresgästers boendekostnader och samhällsutvecklingen i stort.

Till höger ser du länk till samlingssidan med rapporter för de nio städer vi har undersökt.

Webbinarier

Genom att klicka på länken här nedan kan du se alla webinarier som gjordes i samband med de olika rapportsläppen.