Bild över Östersund, tagen från skidbacken på Frösön
Birgitta Gustafsson

Ge hyresgästerna möjlighet att påverka sitt boende

Allmännyttiga Östersundshem ska genomföra sitt största renoveringsprojekt någonsin, som omfattar 2600 lägenheter och spänner över en tioårsperiod. Detta kommer att ha en stor påverkan på de hyresgäster som bor i dessa lägenheter. Stora projekt ställer stora krav på inflytande för hyresgästerna.

Anne-Christine Strömberg, ordförande Storsjöbygden
Foto:Maria Stenberg
Anne-Christine Strömberg, ordförande Hyresgäst­föreningen Storsjöbygden

Enligt Östersundshem kan hyran efter renovering för vissa lägenheter höjas med 50 till 70 procent. Östersundshems ägare och ledning får gärna stanna upp ett ögonblick och tänka efter vad en motsvarande höjning skulle innebära för deras egen privatekonomi.

För många hyresgäster kommer följden av en sådan hyreshöjning tyvärr bli att de inte har råd att flytta tillbaka igen. Som allmännytta har Östersundshem ett stort ansvar för människors boendesituation och även om ingen bokstavligen kommer att hamna på gatan är det ett stort ingrepp i en människas liv att mot sin vilja tvingas lämna sitt hem.

Många oroliga hyresgäster har också hört av sig till Hyresgäst­föreningen, några upprivna, andra direkt förtvivlade. Det är inte så konstigt, det är ju just människors hem vi pratar om. Hemmet tillgodoser människans mest fundamentala behov, det är där vi känner oss trygga, där vi vågar ta sats och där vi landar mjukt.

Visst, många av de aktuella fastigheterna behöver renoveras. Men, detta kan göras på olika sätt, i olika omfattning och till olika kostnad. Människor måste ges möjlighet att påverka kvaliteten på och utrustningen i sitt eget hem och därmed också hyran.

Vi hoppas att Östersundshem inser detta och kommer att erbjuda flera nivåer av standardhöjning i lägenheterna, där den lägsta nivån ger lägst hyreshöjning, och gärna också en stegvis trappning av den nya, högre hyran.

Hyresgäst­föreningen Storsjöbygden

genom Anne-Christine Strömberg, ordförande.