Sedlar som ligger på ett hyresavi
Birgitta Gustafsson

Hyrorna för Krokombostäder är klara

Årets hyresförhandling mellan Krokombostäder AB och Hyresgäst­föreningen är nu klara. Bostadsbolaget höjer hyrorna från och med den 1 januari 2023.

Hasse Dahl, förhandlare Hyresgäst­föreningen.
Lennart Jönsson
Hasse Dahl, förhandlare Hyresgäst­föreningen.

Från och med den 1 januari höjer Krokombostäder hyrorna för lägenheter med kallhyra med 2,25 procent, lägenheter inklusive värme med 3,45 procent och lägenheter inklusive värme och hushållsel med 4,55 procent.

Krokombostäder yrkade inför förhandlingen en hyreshöjning på 4,38 procent.

Årets hyres­förhandlingar har på vissa håll präglats av högt tonläge och historiskt höga yrkanden. Trots detta har Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga Krokomsbostäder nu träffat länets första överenskommelse om nya hyror för 2023.

- Vi har haft en konstruktiv dialog med Krokomsbostäder och förhandlingarna har förts i ett gott samtalsklimat. För hyresgästerna blir det givetvis kännbara höjningar, men givet förutsättningarna i år anser vi ändå att det är rimliga nivåer vi kommit överens om, säger Hyresgäst­föreningens förhandlare Hasse Dahl.

Anne-Christine Strömberg, ordförande Storsjöbygden
Foto:Maria Stenberg
Anne-Christine Strömberg, ordförande Hyresgäst­föreningen Storsjöbygden

Årets förhandlingsläge är unikt. Samhället befinner sig i en tid av hög inflation vilket resulterar i en drastisk kostnadsutveckling. Hyresgäster har små marginaler och riskerar att tvingas flytta och förlora sina hem om hyrorna höjs för mycket.

- Överenskommelsen med Krokomsbostäder visar att parterna på bostadsmarknaden tar ansvar och att rimliga hyresnivåer är möjliga. Vi hoppas nu att fler överenskommelser ska landa i mer sansade hyreshöjningar framöver, säger Anne-Christine Strömberg, ordförande i Hyresgäst­föreningen Storsjöbygden.

Överenskommelsen omfattar cirka 1050 lägenheter.

Så här räknar du ut din nya hyra

Lägenhet med kallhyra

Din nuvarande hyra x 1,0225 = din nya hyra.

Lägenhet inklusive värme

Din nuvarande hyra x 1,0345 = din nya hyra.

Lägenhet inklusive värme och hushållsel

Din nuvarande hyra x 1,0455 = din nya hyra.