Under medlemsmötet bildades ett ny lokal hyresgästförening i Nordmaling

Nordmalingsborna går samman och bildar ny lokal hyresgäst­förening!

Det blev ett givande medlemsmöte tidigare under veckan när medlemmar, förtroendevalda och anställda möttes för att tillsammans diskutera hur det kan skapas bättre förutsättningar för hyresgäster i Nordmaling.

Kerstin Granberg Lundgren stämmoombud ersättare Umeå
Mia Dahlström
Kerstin Granberg Lundgren Umeå

Under mötet tipsade och informerade vår jurist Olivia om vad man ska göra när det uppstår brister i lägenheten och saker att tänka på när vi går mot vinter och det kan vara kallt i lägenheten. Även vår förhandlare Charlotte fanns på plats och pratade om hur hyres­förhandlingarna går till och hur läget ser ut inför 2024 års förhandlingar.

Många diskussioner och klokheter från medlemmarna resulterade i att det vid mötets slut bildades både en splitterny lokal hyresgäst­förening och två medlemmar som nu ska engagera sig i hyres­förhandlingarna.

Ordförande för Hyresgäst­föreningen Södra Västerbotten, Kerstin Granberg Lundgren, uttrycker sin glädje över det ökade engagemanget i Nordmaling:

- Våra lokala hyresgäst­föreningar är kärnan av vårt arbete; med engagerade förtroendevalda medlemmar som arbetar och verkar lokalt på orten, som bidrar till ett bättre boende, tryggare grannskap och gemenskap, säger Kerstin. 

Vill du också göra skillnad för hyresgäster Nordmaling?

Den nya lokala hyresgäst­föreningen välkomnar dig med öppna armar. Kontakta oss för att vara en del av förändringen!

Kontaktuppgifter:

Ida Söderholm, folkrörelseutvecklare:
Mejl: ida.soderholm@hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-459 18 16