Sedlar som ligger på ett hyresavi
Birgitta Gustafsson

Bjurholms kommun klara med 2023 års hyror

Inför årets hyresförhandling kom Bjurholms kommun in med ett bud om att få höja hyrorna med 3.5 procent från den 1 oktober 2022. Efter förhandling , har parterna kommit fram till följande resultat.

Fastighetsägaren Bjurholms kommun kommer att från och med den 1 oktober 2022 höja hyrorna enligt följande:

  • 1,65 procent för lägenheter med kallhyresavtal
  • 1,85 procent för lägenheter med varmhyresavtal
  • 2,1 procent för lägenheter där både hushållsel och uppvärming ingår i av-talet.

Så här räknar du ut din nya hyra

För dig med kallhyra:

Din nuvarande hyra x 1,0165 = din nya hyra

För dig med varmhyresavtal:

Din nuvarnde hyra x 1,0185 = din nya hyra

För dig där både hushållsel och uppvärming ingår i avtalet:

Din nuvarande hyra x 1,021 = din nya hyra.