Logga Nils Holgersson -rapporten

Ökade kostnader för sopor, vatten och värme

För en hyresgäst i Kalix kostar sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme 809 kronor mer per månad än för en hyresgäst i Luleå. Detta visar den årliga Nils Holgersson-utredningen som släpptes den 15 november.

– Vi ser återigen stora skillnader mellan kommunerna i landet, den här ryckigheten är ett problem för konsumenterna. Det här ser vi som en tydlig fingervisning om att regleringen inte fungerar riktigt som den borde. Rättvis tillgång till och prissättning av el, värme, avfall, vatten och avlopp är en viktig samhällsfråga. Här behöver politiken gå in och ta ett ansvar, säger Mari-Louise Persson, ordförande Nils Holgerssongruppen. 

I Norrbotten betalar boende i Kalix högst sammanlagd taxa, i snitt 2527 kronor i månaden jämfört med 1718 kronor månaden i Luleå, som har lägst kostnad. De sammanslagna kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall och VA har i Norrbotten ökat med 6,8 procent i länet under det senaste året. 

Nils Holgersson - utredningen

Sedan 1996 ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgäst­föreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.