Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Möt Malin - stämmoombud från Övertorneå

Malin valdes som ersättare till årets förbundsstämma. Om någon av de ordinarie ombuden inte kan åka står Malin redo att åka. Hon kommer då att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Malin Kondor, stämmoombud ersättare Övertorneå
Mia Dahlström
Malin Kondor, Övertorneå

Malin Kondor är 34 år och bor i Övertorneå. Malin har varit förtroendevald sedan 2018 då hon valdes i som ledamot i den lokala föreningen på orten. Engagemanget fortsatte och två år senare valdes som ordförande i den lokala föreningen. 2022 valdes hon till ordförande för föreningen Östra Norrbotten och blev omvald till ersättare i regionstyrelsen.

På årets förbundsstämma är Malin vald som ersättare. Hon har aldrig tidigare varit med på någon stämma.