Logga Nils Holgersson -rapporten

Ökade kostnader för sopor, vatten och värme

För en hyresgäst i Kramfors kostar sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme 518 kronor mer per månad än för en hyresgäst i Sundsvall. Detta visar den årliga Nils Holgersson-utredningen som släpptes den 15 november.

– Vi ser återigen stora skillnader mellan kommunerna i landet, den här ryckigheten är ett problem för konsumenterna. Det här ser vi som en tydlig fingervisning om att regleringen inte fungerar riktigt som den borde. Rättvis tillgång till och prissättning av el, värme, avfall, vatten och avlopp är en viktig samhällsfråga. Här behöver politiken gå in och ta ett ansvar, säger Mari-Louise Persson, ordförande Nils Holgerssongruppen. 

I Västernorrland betalar boende i Kramfors högst sammanlagda avgift, i snitt 2504 kronor i månaden kostnad jämfört med boende i Sundsvall, som har läst med 1986 kronor månaden. De sammanslagna kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall och vatten och avlopp har i Västernorrlands län ökat med 6,3 procent i länet under det senaste året. 

Nils Holgersson - utredningen

Sedan 1996 ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgäst­föreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.