Bostadsbolaget Skebo entre kontor
Birgitta Gustafsson

Det kommunala bostadsbolaget Skebo vill höja hyrorna

Bostadsbolaget Skebo AB har kallat till förhandling om 2021 års hyror. De vill att hyrorna skall höjas från och med den 1 april.

Det kommunala bostadsbolaget Skebo har påkallat hyresförhandling med Hyresgäst­föreningen om 2021 års hyror.

Bolaget yrkar på att få höja hyrorna med 2,76 procent med ett tillägg till presumtionshyrorna på 42 kronor för ökad fast kostnad på vattentaxan.

Förhandlingsdelegation och ansvarig förhandlare kommer nu att sätta sig in i bolagets ekonomi och därefter påbörja förhandling. 
Hyresgäst­föreningens medlemmar får skriftlig information när förhandlingarna är klara.

Så går en förhandling till