Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Möt Lars - stämmoombud från Skellefteå

Lars kommer att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Lars Lundmark är 56 år och bor i Skellefteå. Lars har varit förtroendevald sedan 2021. Han valdes in som ledamot i styrelsen Norra Västerbotten samt ledamot i regionens fullmäktige. Året efter valdes han in som ersättare i regionstyrelsen Norrland. Ett uppdrag som han fortfarande har. Vid årets årsmöte valdes Lars till ny ordförande för föreningen Norra Västerbotten.

Lars valdes in som stämmoombud för region Norrland. Detta är Lars första stämma hos Hyresgästförenigen.