Avtal skrivs
Pixabay

Hyrorna klara för Dockstahus hyresgäster

Årets hyresförhandlingen mellan Dockstahus AB och Hyresgäst­föreningen resulterade i ett treårsavtal där fastighetsägaren får höja hyrorna med 2 procent från och med den 1 januari 2023.

Inför årets hyresförhandling yrkade fastighetsägaren på att få höja hyrorna i sina fastigheter med 2 procent, något som Hyresgäst­föreningen såg som rimligt då fastighetsägaren sedan 2017 har satsat stort på förbättringsåtgärder som exempelvis renovering av hälften av lägenheterna, dragit in fiber och uppdaterat utomhusmiljön utan att några hyresjusteringar har gjorts för detta speciellt.

Avtalet innebär att Dockstabo AB höjer hyrorna enligt följande:

2 procent den 1 januari 2023

2 procent den 1 januari 2024

2 procent den 1 januari 2025.

Så här räknar du ut din nya hyra

Din nuvarande hyra x 1,0xx = din nya hyra.