Laptop på ett bord.
Elin Lilja

Information om årsmöten 2021

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för region norra Skånes föreningsstyrelsers årsmöten 2021. På grund av rådande omständigheter med covid-19-pandemin så är det möjligt att skjuta upp föreningens årsmöte eller genomföra det digitalt.

Dispens från att genomföra årsmöten i lokala hyresgästföreningar

Tidigare har förbundsstyrelsen beslutat att ge lokala hyresgästföreningar (LH) dispens att genomföra årsmöten senast den 30 juni 2021.

Förbundsstyrelsen behandlade frågan igen den 21 april 2021 och konstaterade att Corona-smittan är fortsatt hög i landet.

Rekommendationen är att alla föreningar skjuter upp sina årsmöten eller genomför dem digitalt, under förutsättning att de demokratiska förutsättningarna finns på plats. Om situationen tillåter kan det digitala mötet kombineras med fysisk sammankomst för en mindre grupp. 

I de fall digitalt årsmöte inte är möjligt att genomföra, har lokala hyresgästföreningar dispens från stadgarnas krav att genomföra årsmöten årligen till dess ordinarie årsmöte hålls 2022.