Fotomontage region Mitt
Jessica Collin

Lars Bjurström: ”Vi har satt fingret på hyreshöjningar”

Lars är vice ordförande i Hyresgästföreningen Örebro-Lekeberg. För honom var det en självklarhet att bli aktiv inom föreningen. Här kan du läsa varför.

Lars Bjurström
Privat

Berätta lite om vem du är.

- Jag bor på väster i Örebro och är snart 67 år samt pensionär. Jag har varit engagerad i olika samhällsfrågor i hela mitt vuxna liv.

Hur blev du aktiv i Hyresgästföreningen och varför? Beskriv resan till ditt uppdrag.

- Jag har ganska nyligen flyttat tillbaka till Örebro och då visste jag att jag ville bo i hyresrätt och gick med i Hyresgästföreningen för att kunna påverka den vägen. Jag blev invald i styrelsen för Örebro och Lekeberg nästan direkt. För mig var det självklart att bli aktiv. Bostadspolitiken har havererat och Hyresgästföreningen vill driva de här frågorna.

Hur länge har du varit engagerad?

- I ett år.

Vad ger det dig – är det något speciellt som du vill lyfta fram som du/ni har påverkat i boendet (till det bättre)?

- Vi har under det här året gjort lite grand för att påverka bostadspolitiken och frågorna lokalt. Bland annat har vi satt fingret på de stora hyreshöjningarna i samband med renoveringar. Föreningsarbetet ger mycket också när det gäller att träffa folk. Det är en viktig del i samhällsbygget med föreningslivet. Det mesta som vi har att göra är ogjort.

- Idag är jag vice ordförande i föreningen och en viktig del i demokratin är att påverka bostadsfrågorna. Sedan finns det ju andra skäl att engagera sig med, det kan exempelvis vara via en lokal hyresgästförening. De gör också jätteviktiga saker! Men det finns flera i vår styrelse som inte har den bakgrunden. Det är en annan fråga: Vad kan vi göra för att stärka de lokala föreningarna? Vi vill se fler lokala Hyresgästföreningar i Örebro. Jag skulle också vilja att de lokala hyresgästföreningar som finns jobbar mer med bostadspolitik.

Har du några tips till andra som vill förbättra sitt boende – hur kan de göra genom att engagera sig i Hyresgästföreningen?

- En väg att gå är via det lokala hyresgästföreningsarbetet. En sak har jag lärt mig under den tid jag varit föreningsaktiv: Allt går inte på räls.

Har Corona-krisen inneburit att du/ni har gjort något speciellt hos er? Berätta isåfall!

- Nej, det har inte riktigt tagit fart i den delen. Vi har inte gjort något speciellt. Däremot påverkar den väldigt negativt. Vi har hittat olika sätt att ändå mötas, men det funkar inte lika bra som att ses.