Bild av låga lägenhetshus
Jonathan Petersson/Unsplash

Fullmäktige region Mitt 2023

Varmt välkommen till fullmäktige i region Mitt den 22 april

Inbjudan

Du som ombud eller ersättare i Hyresgästföreningen Region Mitts fullmäktige kallas att delta på fullmäktiges årsmöte, lördagen den 22 april kl. 10.00-12.00. (incheckning från 9.00).

Fullmäktige hålls digitalt i Teams.

Mötestorg kommer att hållas kvällarna före fullmäktige. Datum och tider för dessa är 19 och 20 april kl. 17.30-19.00. Möteslänk skickas ut dagarna innan.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 7 april.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i de fall det är aktuellt.

Program och handlingar

Program och handlingar för årsmötet kommer att skickas ut till alla deltagare en vecka innan fullmäktige äger rum. Du hittar de även i den blå rutan här på denna webbsida.

Du kommer att få årsmöteshandlingarna via post och en länk till mötet och mötestorgen via e-post.

Vi hjälper dig hela vägen

Alla ombud kommer att få det tekniska stöd de behöver för att kunna medverka på mötet. Har du funderingar eller behöver hjälp? Kontakta Fredrik Wrang, ledningssamordnare, på 010-459 15 08 eller e-post: fredrik.wrang@hyresgastforeningen.se

Välkommen!
Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt