Karta över hur marknadshyran slår i Uddevalla
Ill: Ramboll
Karta över hur marknadshyran slår i Uddevalla

Marknadshyran slår hårt mot Uddevallas hyresgäster

Marknadshyror skulle leda till både högre hyror och sämre privatekonomi för Uddevallas hyresgäster. En rapport som konsultföretaget Ramboll har utfört på uppdrag av Hyresgästföreningen visar att hyrorna i Uddevalla i genomsnitt skulle höjas med 31 procent om marknadshyror infördes.

Vad skulle det innebära om vi införde marknadshyror i Uddevalla?

Just nu pågår en utredning om att införa marknadshyror, eller så kallad fri hyressättning, i nyproduktion. Ett betänkande är beräknat till den 31 maj 2021. Om ett nytt system med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, kommer det att innebära konsekvenser både för samhällsutvecklingen i allmänhet och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Marknadshyror innebär omfattande hyreshöjningar

Resultaten visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i Uddevalla. Hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 26 procent och hyresgästerna skulle behöva lägga 7 procent mer av sin disponibla inkomst på hyran. En genomsnittslägenhet i Uddevalla på två rum och 58 kvadratmeter har idag en hyra på 5 000 kronor i månaden. Om marknadshyror infördes skulle samma lägenhet få en hyra på 6 200 kronor i månaden.

Här kan du läsa hela rapporten

Hyresgästföreningen är en intresseorganisation för landets hyresgäster. Vi vill slå vakt om hyresgästers rättigheter och värna rätten till en trygg bostad. Marknadshyresrapporterna är en viktig del i att med fakta kunna tydliggöra hur ett system med marknadshyra kan komma att påverka hyresgästers boendekostnader och samhällsutvecklingen i stort. Till höger kommer du efter den 25 mars att kunna se de nio städer vi har undersökt.