Folkrörelsen - många människor som vill nå samma mål
Ill: Adobe stock
Folkrörelsen - många människor som vill nå samma mål

Årsmöten 2022

Nu är det snart dags att hålla årsmöten i våra föreningar och för regionen (då kallas det fullmäktigemöte). Den här sidan samlar information kring alla våra årsmöten och uppdateras kontinuerligt.

Bra datum att ha koll på

I årsmötestider finns en del datum som kan vara bra att ha koll på.
Februari: Årsmöten för de lokala hyresgästföreningarna som omfattar kvarteret, stadsdelen eller huset. (För 2022 har de lokala föreningarna dispens för att kunna hålla sina årsmöten senast den 31 mars).
Har du en lokal förening där du bor kommer att få en kallelse, med vanlig post.

Senast den 23 februari ska motioner och nomineringar till fullmäktigemötet vara inne, till regionstyrelsen eller valberedningen.

Mars: Årsmöten i våra fyra föreningar (varje förening omfattar ett tiotal kommuner).
I nästa nummer av Hem & Hyra (det kommer i din låda någon av de första dagarna i mars) får du kallelsen.

Motion till föreningens årsmöte ska vara inne hos föreningsstyrelsen senast en månad innan årsmötet.

Nomineringar till uppdrag i föreningen ska vara inne en månad före årsmötet - adressen har du nedan. Märk ditt brev med "Valberedningen".

Den 23 april: Fullmäktigemöte, för regionen. Då väljs bland annat regionstyrelse. Du kan nominera en eller flera personer till att vara ledamöter i regionstyrelsen. Då är det såklart bra om du först kollat med personen i fråga. Din nominering skickar du till valberedningen, på samma adress som regionstyrelsen.

Årsmötesdagar

Under februari har våra lokala hyresgästföreningar sina årsmöten. Efterhand som tid, plats och andra detaljer spikas kommer sidan att uppdateras.

I mars har föreningarna sina årsmöten:

  • BohusVänerDal: Den 19 mars, kl 10.00 (vi öppnar kl 09.30). Folkets Hus, Uddevalla.
  • Skaraborg: Den 26 mars, kl 09.30
  • Sjuhärad: den 24 mars, kl 18.00
  • MittVäst: den 23 mars, kl 17.30. Folkets Hus, Trollhättan

Den 23 april sammanträder fullmäktige - regionens högsta beslutande organ.

Fyra föreningar i regionen
Fyra föreningar i regionen

Adresserna till våra fyra föreningar och till regionstyrelsen:

Hyresgästföreningen Skaraborg

Richerts gata 4 a
541 31 Skövde

skaraborg@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen BohusVänerDal

Fjällvägen 25
451 53 Uddevalla

bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se


Hyresgästföreningen MittVäst

Olof Palmes g 7
461 30 Trollhättan

mittvast@hyresgastforeningen.se


Hyresgästföreningen Sjuhärad

Tredje Villagatan 13
504 53 Borås

sjuharad@hyresgastforeningen.se


Regionstyrelsen/Valberedn.
Hyresgästföreningen
Box 1080
462 28 Vänersborg