Ny överenskommelse om bredbandstjänst i hyreslägenheter

Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har slutit en ny unik överenskommelse om bredbandstjänster i hyresfastigheter.

Avtalet innebär att hyresgästerna erbjuds snabb anslutning via fiber (700 Mbit/s) för en kostnad på 225 kronor i månaden. Erbjudandet om installation av tjänsten är valfritt för hyresgästen. Om hyresgästen tackar nej till erbjudandet, blir det ingen kostnad alls.
– Tillsammans med Fastighetsägarna tar vi ansvar för att modernisera IT-infrastrukturen i det privata beståndet i Stockholms stad. Vi använder vår kollektiva styrka för att få ner priset och ger därmed hyresgästerna en mycket bättre produkt än vad varje enskild hyresgäst kan få via marknaden, säger Maria Palme, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Den boende behöver alltså inte längre teckna något eget abonnemang, då de – om de vill –gruppansluts till en och samma tjänsteleverantör per fastighetsägare. Överenskommelsen är i form av ett ramavtal som ska underlätta för fastighetsägaren att införa den nya tjänsten där efterfrågan finns.

– Under arbetet har modellen kallats för ”kallvattenmodellen”. Internetanslutningen är aktiverad och inkluderas i hyran, precis som kallt vatten i dag ingår. Med den nya överenskommelsen i ryggen kan fastighetsägare nu erbjuda sina hyresgäster en mycket snabb internetanslutning i lägenheten, redo att användas direkt vid inflyttning, säger Per Forsling, utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm.

För mer information, kontakta:
Maria Palme
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-555 98 00

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84