Hyresgästföreningen diskuterar bostadsbristen med Halmstads politiker

Den 15 maj kl 10.30-16 pratar Hyresgästföreningen bostadspolitik med lokala politiker i en flyttbar lägenhet i Halmstad. Lägenheten är byggd av en container och inredd som en riktig bostad på 15 kvadratmeter.

Tid: Den 15 maj kl 10.30-16 pågår politikersamtal. 
Den 14 maj kl 16-19 är lägenheten öppen för allmänheten.

Plats: Hoppets väg 2-6 i Halmstad.

Media hälsas välkommen båda dagarna.

Förtroendevalda och anställda finns utanför lägenheten vid båda tillfällena för att prata med
människor i området om deras boende.

– Vi kommer bland annat att prata om bostadsbristen, bostadsköer och kommunala taxor
och avgifter. Vi vill påbörja ett samtal med politikerna om hur vi tillsammans kan göra situationen bättre i Halmstad, säger Helena Rasmusson, teamledare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:
Helena Rasmusson, teamledare, 076-798 09 01, 042-19 81 27