Tvåårigt hyresavtal mellan Hyresgästföreningen och Lulebo

Hyresgästföreningen och Lulebo har kommit överens om nya hyror. För första gången är uppgörelsen tvåårig vilket innebär att hyrorna kommer att höjas i tre steg. Hur hög hyreshöjningen blir för varje hyresgäst varierar vid det första höjningstillfället i juni 2014 från noll till fyra procent.

Överenskommelsen innebär att:

Den 1 juni 2014 höjs Lulebos hyresintäkter med 1,3 procent.
Den 1 mars 2015 höjs Lulebos hyresintäkter med 1,25 procent.
Den 1 januari 2016 höjs Lulebos hyresintäkter med 1,2 procent.

–  Vi tycker att det är bra att både hyresgäster och Lulebo nu vet vilka kostnader kontra intäkter man har under en längre tid. Det ger bolaget större möjlighet att planera för sitt underhåll och hyresgästerna för sin ekonomi, säger Roger Enbom, förhandlare på Hyresgästföreningen.

26 miljoner i ökade intäkter
Den tvååriga uppgörelsen ger Lulebo totalt 26 miljoner i ökade intäkter. Från Hyresgästföreningens sida har det varit viktigt att säkerställa att de ökade intäkterna går tillbaka till hyresgästerna i form av ökat underhåll.

–  80 procent av de ökade intäkterna på 26 miljonerna ska gå direkt till underhåll. Det har vi fått inskrivet i avtalet. Där finns också inskrivet att vi ska träffas och göra uppföljningar under de här två åren kring vad som är gjort med dessa pengar. Lulebo har ett stort underhållsbehov, säger Roger Enbom.

Högsta och lägsta hyreshöjningarna
Hur stor hyreshöjning varje hyresgäst får varierar i enlighet med hyressättningssystemet Vår Hyra.  Vid det första höjningstillfället får vissa områden så som Knöppelåsen, Gammelstad centrum, Lerbäcken, Skurholmen och Sunderbyn ingen höjning alls. Medan de högsta höjningar blir på Tuna och Hertsön. Hela listan område för område finns under bifogade filer längre ner i denna text.

Vid sidan av överenskommelsen ovan har parterna även träffat avtal om hyrorna för boende i gruppbostäder, årgångshus och nyproducerade lägenheter. Även detta avtal är tvåårigt och även här höjs hyrorna i tre steg som ovan. Dessa lägenheter omfattas dock inte av Vår Hyra utan hyreshöjningarna blir i enlighet med procentsatserna ovan.

Hyrorna för Lulebos 1500 studentlägenheter höjs även de i tre steg under två år, men här blir höjningen 1,5 procent per tillfälle.

För mer information:
Roger Enbom, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-618 00 99