Hyresgästföreningen tillbakavisar Malåbostadens hyreshöjning på 15 procent

Hyresgästföreningen och Malåbostaden har inte kunnat komma överens i årets hyresförhandlingar. Malåbostaden vill höja hyrorna med i genomsnitt 15 procent under loppet av tre år, något som Hyresgästföreningen inte kan gå med på. 

Parterna har nu vänt sig till den centrala Hyresmarknadskommittén för medling.

–  Att göra en uppgörelse som sträcker sig tre år framåt är ohållbart. Det finns ingen chans att man kan veta hur kostnaderna kommer att se ut så långt fram i tiden. Det skulle bli hyreshöjningar som är grundade på gissningar. Det kan vi inte acceptera, säger Krister Häggling, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Bolagets krav är dessutom högt i förhållande till vad andra kommunala bostadsbolag i Västerbotten yrkat i år. Hyresgästföreningen ser inte Malåbostadens argument för höjningen som hållbara.

–  Malåbostaden har ett visst underhållsbehov, fastigheterna är gamla, men det är inte unikt i förhållande till andra kommunala bostadsbolag i länet, säger Krister Häggling.

För mer information:
Krister Häggling, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-574 94 57