Hyresgästföreningen träffar riksdagspolitiker

Hyresgästföreningen träffar riksdagspolitiker

Hyresgästföreningen träffade riksdagsledamöterna i oppositionspartierna från Dalarna vid ett lunchmöte i Borlänge på måndagsförmiddagen. Närvarande var Peter Hultqvist (S), Rosa Güclü Hedin (S), Jan Lindholm (Mp), Daniel Riazat (V). Hyresgästföreningen representerades av ordföranden för Hyresgästföreningens kommunföreningar i Dalarna. På dagordningen stod framtidens bostadspolitik för Sverige.

-  Vi är på väg in i en  tilltagande bostadsbrist i hela landet, Dalarna är inget undantag. För att komma till rätta med detta krävs en brett förankrad bostadspolitik på alla nivåer och den måste börja i riksdagen. Dagens samtal blev en konstruktiv diskussion där riksdagsledamöterna och vi var påfallande överens om vad som måste ske i rikspolitiken, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Förra måndagen hade Hyresgästföreningen bjudit allianspartierna riksdagsledamöter i Dalarna till ett liknande möte som ställdes in på grund av för få anmälningar.

-  Det är beklagligt att intresset inte var större för så angelägna frågor, men vi står till förfogande för samtal med allianspartiernas företrädare vid senare tillfälle, säger Marcus Kjellin

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på telefon 019-764 21 88.