Helena Frisk vald till ny regionordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt.

Igår samlades ett 90-tal förtroendevalda på Universitet i Örebro, för fullmäktigemötet i Hyresgästföreningen Region Mitt. Under mötet valdes den fd. riksdagspolitikern Helena Frisk till ny regionordförande efter avgående regionordförande Lars-Åke Larsson.

Helena Frisk har sedan mitten av 90-talet varit engagerad i Hyresgästföreningen. Hon har bland annat varit ordförande för Örebro läns hyresgästförening och har tidigare suttit i Hyresgästföreningens nationella förbundsstyrelse. Mellan 1994 - 2007 var Helena riksdagsledamot där hon bland annat ingick i justitieutskottet och var suppleant i bostadsutskottet. Helena Frisk efterträder Lars-Åke Larsson som har varit regionordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt i åtta år. 

- Jag är jätteglad för det förtroende jag har fått tillsammans med regionstyrelsen. Nu gäller det att vi lever upp till det också. Jag hoppas att vi kan förvalta det arbete som tidigare styrelse har genomfört samtidigt som vi kan hitta nya vägar att utveckla både regionen och vårt arbete, säger Helena Frisk nyvald regionordförande.

Helena beskriver sig själv som en lagspelare som drivs av engagemang som folkrörelseidén. För att Hyresgästföreningen Region Mitt ska fortsätta utvecklas vill Helena utveckla samarbete med med andra, Hyresgästföreningen närliggande, organisationer och folkrörelser.

Fullmäktigemötet antog även ett gemensamt uttalande i bostadsfrågan för att påvisa att bostadsbristen inte bara är ett storstadsproblem. 246 av Sveriges 290 kommuner uppge själva att de idag har en brist på hyresrätter. I sitt uttalande kräver Hyresgästföreningen Region Mitt att dagens situation förändras och att politiken möjliggör byggandet av fler hyresrätter. Bland annat vill man att de orättvisor som råder mellan de olika boendeformerna avskaffas, att ett investeringsstöd för nya hyresrätter inrättas och att det ska finns ett stöd till upprustningar och renoveringar av äldre hyreshus så att folk har råd att bo kvar.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner.